Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Ako získať príspevok na vodičák? Nižšie Vám popisujeme, o ktorý príspevok z ÚPSVaR môžete požiadať na prefinancovanie vodičského oprávnenia.

Stačí podať žiadosť na príslušný ÚPSVaR o príspevok na výcvik používania pomôcky.

Špecifikácia zákona :

http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kupu-vycvik-pouzivania-upravu-pomocky/ 

 Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:

  • peňažný príspevok na kúpu pomôcky ,
  • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky ,
  • peňažný príspevok na úpravu pomôcky .

Za pomôcku sa považuje :

  • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,
  • špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia,
  • osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania,
  • pes so špeciálnym výcvikom - vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

 

Menu

Služby

Banner