Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Na otázky Vám odpovedá  PhDr. Kontrová Klaudia

 

Dobrý deň,
mám asistenta, no chcel by som si spraviť vodičský preukaz pretože chcem žiť plnohodnotne .Môže mi to ovplyvniť  asistenčné hodiny, keď budem vedieť šoférovať ? Mám strach že mi potom asistenta zoberú, alebo znížia hodiny. Aké sú možnosti?
Ďakujem.                                      
Jozef
 
V prípade, že máte osobného asistenta aj na sprevádzanie na kultúrne, rodinné, spoločenské, občianske aktivity, a máte sociálne dôsledky v oblasti dopravy, pri prehodnocovaní osobnej asistencie sa bude brať do úvahy aj skutočnosť, že sám sa na uvedené aktivity dokážete premiestniť. Na základe uvedených skutočností sa Vám časť hodín osobnej asistencie zníži. Úlohu tam hrá aj Vaša individuálna potreba mať/nemať asistenta aj na mieste, kde sa autom premiestnite. Avšak nič by to nemalo znamenať v porovnaním s tým, že získaním vodičského oprávnenia získate nezávislosť od osobného asistenta. Budete tak môcť sám rozhodovať o tom, kedy, kde a s kým pôjdete bez závislosti od osobného asistenta a tým sa stane Váš život plnohodnotnejší. (držím palce)
PhDr. Kontrová Klaudia
 
Dá sa získať príspevok z ÚPSVaR na vykonanie vodičského oprávnenia ?Sú tam neaké kritériá ?
Ďakujem za odpoveď.
Katka
 
Áno, vodičské oprávnenie sa dá získať aj formou peňažného príspevku na výcvik pomôcky. Podmienkou je odkázanosť na pomôcku - v tomto prípade na osobné motorové vozidlo, ešte konkrétnejšie - musíte byť odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Výška peňažného príspevku na výcvik pomôcky je závislá na priemernom mesačnom príjme a ceny výcviku.
PhDr. Kontrová Klaudia
 
Dobrý deň, mala by som otázku ak som ŤZP a mamka na mňa poberá opatrovateľsky príspevok môžem brigádovať ? Nestiahnu nám ten príspevok keď začnem brigádovať ?
Petra
 
Dobrý deň, podľa zákona o peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP je osoba s ŤZP odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V. alebo VI. podľa prílohy č.  3 zákona o sociálnych službách. To znamená, že ak na Vás rodič poberá peňažný príspevok na opatrovanie, ste odkázaná (alebo v čase posúdenia ste boli odkázaná) na pomoc inej osoby v rozsahu minimálne 6 až 12 hodín denne, pri úkonoch sebaobsluhy (t.j. v dôsledku poškodenia alebo straty telesných, zmyslových alebo duševných funkcií si sama nemôžete zabezpečiť úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť alebo realizovať základné sociálne aktivity).  Realizáciou základných sociálnych aktivít je aj vykonávanie práce. V prípade, že sa Vaša sociálna, alebo zdravotná situácia zmenila natoľko, že ste schopná aspoň niekoľko hodín, prípadne príležitostne pracovať, je potrebné prehodnotiť poberanie peňažného príspevku na opatrovanie. V takomto prípade, ak zamestnanci ÚPSVR zistia skutočnosť, že pracujete, prehodnotia Váš zdravotný stav a sociálne dôsledky ŤZP a navrhnú vhodnejšiu formu kompenzácie. V prípade, že sa zistí neoprávnené poberanie peňažného príspevku na opatrovanie, riskujete vrátenie neoprávnene vyplateného príspevku. Vzhľadom k tomu, že zo zákona Vám vyplýva oznamovacia povinnosť zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na poberanie peňažného príspevku, navrhujem Vám, aby ste sama požiadali ÚPSVR o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorého účelom je práve aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia, podpora nezávislosti a možnosti rozhodovať sa, ovplyvňovať plnenie rodinných roli, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít osoby so zdravotným postihnutím. V praxi sa často stáva, že určitý druh zdravotného znevyhodnenia je klientovi kompenzovaný príspevkom na opatrovanie, ale po určitej dobe, keď sa život klienta ustáli, tzv. privykne si na zmenené životné podmienky, môžme povedať, že klient sa naučí so zdravotným znevyhodnením žiť, dochádza aj k zmene jeho vhodnej kompenzácie zdravotného postihnutia tak, aby kompenzácia plnila svoj účel - byť podporou v spoločenskom živote.
PhDr. Kontrová Klaudia
 

Vaše otázky nám môžete posielať  e-mailom na michaela@svetmobility.sk

 
Menu

Služby

Banner