Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Potrebujete protetickú či ortopedickú pomôcku a chcete o tom vedieť viac?

Protetika sa zaoberá spôsobmi náhrady chýbajúcej časti tela, zvyčajne končatiny, teda jej tvaru aj pohybovej funkcie. Technická pomôcka sa nazýva protéza. Oproti tomu, ortotika sa zaoberá spôsobmi náhrady a úpravy chýbajúcich a oslabených pohybových funkcií a korekciou i prevenciou deformít pohybového aparátu. Nezaoberá sa náhradou tvaru. Technická pomôcka sa nazýva ortéza. (Zdroj: Ján Koreň, Ortopedické pomôcky, 2016)

Protézy aj ortézy sa zhotovujú prísne individuálne pre každého používateľa zvlášť, na základe lekárskeho poukazu, s ohľadom na zdravotný stav pacienta, jeho špecifické potreby a životný štýl. Len niektoré druhy jednoduchých ortéz a jednoduchej obuvi (aj ortopedická obuv sa radí k ortézam) sa vyrábajú aj sériovo a pacient si ich môže zadovážiť v lekárni, resp. výdajni zdravotníckych pomôcok.

Individuálne zhotovené pomôcky, okrem ortopedickej obuvi a vložiek, uhrádza zdravotná poisťovňa a pacient nedopláca nič. Aj v prípade individuálne zhotovenej obuvi a vložiek väčšiu časť sumy hradí poisťovňa, dospelý pacient dopláca za obuv min. 23,24 €, deti do 18 rokov min. 16,60 €, za vložky doplácajú deti aj dospelí min. 3,32 €.

Pomôcky Vám môže predpísať odborný lekár: ortopedický protetik, ortopéd, chirurg, traumatológ alebo rehabilitačný lekár. Individuálne ortopedické a protetické pomôcky Vám na základe lekárskeho poukazu vyhotovia napríklad v spoločnosti NEOPROT, ,spol. s r. o. Tu nájdete všetky pracoviská spoločnosti na Slovensku s kontaktmi aj otváracími hodinami: http://www.neoprot.sk/kontakty/otvaracie_hodiny_-_vsetky_pracoviska_na_slovensku/

 

Protézy

Chýbajúca končatina, resp. jej časť, či už od narodenia alebo po úraze, prípadne v dôsledku vplyvu iného ochorenia, vždy predstavuje veľký zásah do života človeka. Neznamená to však, že by ste už nikdy nemohli viesť plnohodnotný aktívny život. Technológie v oblasti protetiky sú dnes veľmi vyspelé a cieľom všetkých odborníkov v procese od operácie cez rehabilitáciu až po zhotovenie a aplikáciu protetickej pomôcky, je vrátiť vám vašu bežnú kvalitu života. Samozrejme, vyžaduje si to čas, úsilie, fyzickú kondíciu a pozitívny prístup aj z vašej strany.

V ortopedickej protetike sa používajú nasledovné druhy

Protézy dolných končatín
Protézy horných končatín

 

Privykacia protéza

Poskytuje sa pacientovi na preklenutie obdobia do stabilizácie amputačného kýpťa. Vyžaduje opakované úpravy vzhľadom na meniaci sa objem kýpťa a formovanie mäkkých tkanív. Doba aplikácie je individuálna, závisí od času na dosiahnutie definitívneho tvaru kýpťa. Predpisuje sa 6 týždňov od amputácie, ak je dobre zhojená rana a formovaný kýpeť.

Prvá definitívna protéza

Protéza sa vyhotovuje podľa klinického nálezu, pri definitívnom ustálení tvaru amputačného kýpťa, podľa stupňa funkčného režimu používania protézy a psychického stavu pacienta, poprípade podľa jeho pracovného zaradenia, potrieb osobného života a aj nároku, ktorý stanovuje Vestník Ministerstva zdravotníctva SR. Predpisuje sa približne po 3 – 4 mesiacoch od aplikácie privykacej protézy.

Opakované vyhotovenie definitívnej protézy

Nárok na vyhotovenie opakovanej definitívnej protézy má pacient spravidla (podľa typu protézy) raz za 5 rokov. Protézy pre pacientov do 18 rokov sa poskytujú podľa rovnakých zásad ako protézy pre pacientov nad 18 rokov, ale úhrada opakovanej definitívnej protézy zdravotnou poisťovňou je možná častejšie, jedenkrát ročne, podľa vývinu dieťaťa.

 

Ortézy

Ortézy majú liečebný, profylaktický aj rehabilitačný efekt. Chránia a stabilizujú váš pohybový aparát. Môžu slúžiť na korekciu, odľahčenie, kompenzáciu funkčnosti či imobilizáciu časti tela. Vyrábajú sa z rôznych materiálov podľa predpokladanej dĺžky používania a záťaže súvisiacej s vašim životným štýlom. Nárok na ich úhradu zdravotnou poisťovňou závisí od typu ortézy (vo väčšine prípadov je to raz ročne).

Ortézy končatín (nebandážneho typu)

Indikujú sa pri zlomeninách kostí, vykĺbení, vyvrtnutí, natiahnutí a poškodení väzov či kĺbov. Poúrazové ortézy sú určené na odľahčenie, fixáciu, ale aj na korekciu poškodenej časti tela. Pri potrebe rýchlej, krátkodobej aplikácie sa používajú ortézy z nízkoteplotného termoplastu. Takéto ortézy môžu byť neskôr nahradené pevnejšími polyetylénovými alebo, v prípade veľmi aktívnych ľudí či športovcov, laminátovými ortézami.

Ortézy dolných končatín
Ortézy horných končatín
 Ortézy dolných končatín Ortézy horných končatín 

 

Ortézy trupu – korzety, sedačky a vertikalizátory (nebandážneho typu)

Korzety pomáhajú liečiť trup a chrbticu, zabezpečujú korekciu osovej odchýlky a deformity chrbtice, či už skoliózy alebo kyfózy. Ale, korzet vám môže lekár predpísať aj po operácii, zlomenine driekovej chrbtice a panvy či pri osteoporóze pod. V tomto prípade je jeho úlohou fixácia a stabilizácia chrbtice.

Sedačky (polohovacie ortézy trupu) slúžia na uvedenie pacienta do sedu a na jeho stabilizáciu v sede. Vertikalizačné zariadenie umožňujú polohovať aj vo vertikálnej polohe a polohe v predklone. Sedačky a vertikalizátory pomáhajú napríklad pacientom s detskou mozgovou obrnou.

 

Ortézy trupu ( korzety )
Sedačky a vertikalizátory
Ortézy trupu ( korzety)  Sedačky a vertikalizátory 

 

Ortézy hlavy (nebandážneho typu)

Do tejto skupiny sme zaradili profylaktické pomôcky (tvárové masky) na ochranu nosa a tváre, napr. po fraktúrach a úrazoch, goliere určené na stabilizáciu krčnej chrbtice s možnosťou fixácie hlavy, a detské helmičky chrániace hlavičku kojenca alebo dieťaťa, ktoré sa začína stavať na nohy - učí sa pohybovať.

 

Ortézy hlavy, tvárové masky, goliere
 Ortézy hlavy, tvárové masky, goliere

 

Bandážne pomôcky

Bandážne pomôcky sú ortézy vyrobené z elastických alebo čiastočne elastických materiálov. Nebránia pohybu, len ho obmedzujú. Bandáže zlepšujú menšie vady, ale používajú sa hlavne v rekonvalescencii, na doliečenie poúrazových a pooperačných stavov. Majú podpornú a čiastočne fixačnú funkciu. Môžu sa použiť na spevnenie v rámci prevencie.

Bandáže
Bandáže 

 

Ortopedická obuv a vložky

Aj ortopedická obuv a vložky patria funkčne medzi ortézy. V tomto prípade ide o ortézy chodidla. Používajú sa na ošetrenie ochorení, deformít a chýb chodidiel, ale nepriamo pôsobia aj na iné časti tela, napríklad na ovplyvnenie osových odchýlok dolných končatín a trupu.

Obuv
Vložky
Obuv  Vložky 

 

 

Menu

Služby

Banner