Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

18. ročník dobročinného Plesu v opere zo získaných financií pomáha deťom s o zdravotným znevýhodnením

27.10.2018

Finančné prostriedky vyzbierané na dobročinnom plese budú použité tak, aby umožnili deťom so zdravotným postihnutím navštevovať bežné školy

18. ročník dobročinného Plesu v opere zo získaných financií pomáha deťom s o zdravotným znevýhodnením

Na 18. ročníku dobročinného Plesu v opere sa tento rok podarilo vyzbierať 254 620 EUR. Finančné prostriedky vyzbierané na tohtoročnom dobročinnom plese budú použité tak, aby umožnili deťom so zdravotným postihnutím navštevovať bežné školy a mali tak rovnocenné právo na vzdelanie ako ich zdraví rovesníci.

Problémom v začlenení žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl však nie sú len financie ale aj asistenti, špeciálni pedagógovia či psychológovia.

Podľa štatistík má takmer 70 tisíc slovenských detí nejakú diagnózu a tak poskytnúť im rovnocenné možnosti a prístup k vzdelaniu ako majú tie zdravé, je pre ich začlenenie do spoločnosti kľúčové. Z tohto počtu je viac ako 55-tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no ani nie polovica z nich navštevuje bežné základné školy so svojimi zdravými rovesníkmi.

S vysokým počtom detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach, oddelene od svojich rovesníkov, patrí Slovensku prvé miesto v rámci všetkých krajín Európskej únie. Toto prvenstvo je však rozhodne nelichotivé a svedčí o tom, že je čo zlepšovať a existuje spôsob ako sa to dá.

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Koalíciou pre deti a s finančnou podporou Plesu v opere odštartovali v januári 2018 projekt na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania na slovenských základných školách. Cieľom je aby každé dieťa dostalo šancu študovať a napĺňať svoje osobné vlohy v skupine rovesníkov. Každé dieťa má právo na kvalitné vzdelanie v škole, ktorá mu je najbližšia. Práve financie z projektu Škola inkluzionistov, majú prispieť k tomu aby školy dokázali prispôsobiť svoje podmienky tak, aby študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami dokázali prijať a vytvorili im vhodné prostredie. Grantovo-vzdelávací program Škola inkluzionistov je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania počas jedného školského roka na vybraných základných školách. Každá škola získa regionálneho konzultanta, ktorý školu procesom inklúzie prevedie.

Projekt okrem toho myslí vo svojich cieľoch aj na zabezpečenie poradenstva pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, posilnenie celospoločenskej diskusie o inklúzií či dokonca plánuje podanie advokačnej požiadavky na zmenu v systéme slovenského školstva.

Úspešnou implementáciou inkluzívneho vzdelávania môžeme dosiahnuť aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli vždy, keď je to možné, navštevovať bežné školy, aby štát zvýšil finančné aj personálne kapacity na podporu inklúzie v školstve no najmä aby sa spoločnosť zbavila predsudkov voči hendikepovaným. Vďaka projektu bude navyše možné aby rodičia, asistenti, učitelia a špeciálni pedagógovia zdieľali svoje skúsenosti, nápady a problémy prostredníctvom otvorených informačných platforiem, čo prispeje k rýchlemu toku nápadov, podnetov a informácií.

Základom pre inkluzívne vzdelávanie uznanie jedinečnosti všetkých detí ako ich prirodzenej vlastnosti. Nielen v škole a v triede, ale i v spoločnosti je. Nielen detí so zdravotným znevýhodnením, inej národnosti či detí s nadaním, ale všetkých detí. Inklúzia nepozná hranice ani bariéry, tie si vytvárame iba my. Je iba na nás, či ich prekonáme.

Zdroj: Ktochyba.sk, Facebook

Predchádzajúci článok
Policajt odtlačil ženu na invalidnom vozíku až domov, vybila sa jej batéria.
Nasledujúci článok
Bojnickú zoo navštívili deti so špeciálnymi potrebami.