Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Ak invalidný dôchodca nenahlási zmenu adresy Sociálnej poisťovni, môže prísť o invalidný dôchodok.

20.08.2018

Invalidný dôchodca je povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu adresy Sociálnej poisťovni

Ak invalidný dôchodca nenahlási zmenu adresy Sociálnej poisťovni, môže prísť o invalidný dôchodok.

Invalidný dôchodca je povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu adresy Sociálnej poisťovni, v opačnom prípade mu môže Sociálna poisťovňa zastaviť výplatu invalidného dôchodku.

Sociálna poisťovňa upozorňuje invalidných dôchodcov, že zmenu adresy, na ktorej si preberajú písomnosti, by mali ohlásiť čo najskôr aby sa tak vyhli zbytočným komplikáciám, ktoré môžu v opačnom prípade pri vyplácaní dôchodku vzniknúť.

Nedoručenie či nepreberanie zásielok od Sociálnej poisťovne často súvisí s neprebratím výzvy na kontrolnú lekársku prehliadkum , ktorá podmieňuje nárok na poberanie invalidného dôchodku.

Hovorca poisťovne Peter Višváder doplnil: "Ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár nariadi kontrolnú lekársku prehliadku."

V praxi to funguje tak, že poberateľ dôchodku obdrží pred termínom kontrolnej lekárskej prehliadky od posudkového lekára predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku.

Ak sa teda stane, že poberateľ invalidného dôchodku sa opakovane a bezdôvodne nedostaví na stanovenú kontrolnú prehliadku, môže ústredie Sociálnej poisťovne rozhodnúť o zastavení výplaty invalidného dôchodku. V takom prípade je však výplatu invalidného dôchodku podľa jeho slov možné uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky.

 

Zdroj: Teraz.sk

Predchádzajúci článok
Invalidný dôchodca už 15 rokov žiada o opravu zničenej obecnej cesty.
Nasledujúci článok
Nemajte obavy, po vlastných ďaleko nezájde - komedy -dráma, ktorú sa oplatí vidieť