Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Ako získať zvýšený príspevok na opatrovanie

14.03.2020

Dobrá správa pre ľudí, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých.

Ako získať zvýšený príspevok na opatrovanie

Dobrá správa pre ľudí, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých.

Predseda OĽANO Igor Matovič poverený zostavením vlády deklaruje, že nová vláda nesiahne na sociálne istoty. Ak to tak bude, príspevok na opatrovanie by sa mal v júli valorizovať.

    Máme pre vás dobrú správu! Opatrujete rodiča, súrodenca či dieťa? Ministerstvo práce plánuje navrhnúť, aby sa príspevok na opatrovanie v júli zvýšil na úroveň aktuálnej čistej minimálnej mzdy. Koľko eur by ste dostávali potom?

     Zákon o kompenzáciách hovorí, že vláda môže k 1. júlu ustanoviť novú výšku príspevku. Ministerstvo práce pripravuje návrh, aby sa základná úroveň tejto dávky zvýšila zo 430,35 eura mesačne na 476,74 eura. To zodpovedá čistej minimálnej mzde v tomto roku.

„Ministerstvo práce aj v týchto dňoch pokračuje v procesoch, ktoré vyplývajú zo zákona a nemôžu sa zastaviť ani vplyvom volieb,“ vyjadril sa hovorca ministra Michal Stuška.

     V januári príspevok poberalo vyše 36-tisíc Slovákov v produktívnom veku a 23-tisíc dôchodcov.

Základná úroveň príspevku

je určená pevnou sumou, ktorá sa môže valorizovať

závisí od počtu opatrovaných ľudí a od toho, či takýto človek využíva ambulantné sociálne služby, napr. denný stacionár

kým dnes je na opatrovanie jedného človeka 430,35 € mesačne, od júla by bola vo výške 476,74 €

Skutočná výška dávky

závisí od toho, aký príjem (aj dôchodok) má človek, ktorého opatrujete

ak je vyšší ako 2-násobok životného minima, prebytok sa odčíta od základnej úrovne príspevku

do 30. 6. 2020 životné minimum predstavuje 210,20 €, 1. júla sa môže zvýšiť

Pozor!

Ak sa staráte o nezaopatrené dieťa, príspevok sa kráti, až keď jeho príjem prevyšuje 3-násobok životného minima (teraz 630,60 €).

Dôchodcovia majú výnimku

- ak človek, ktorý niekoho opatruje, poberá dôchodok, príspevok nezávisí od príjmu opatrovanej osoby do júna tohto roka mu za to patrí 215,18 € mesačne

Čo si to vyžaduje

- nárok na príspevok si vyžaduje, aby človek s ťažkým zdravotným postihnutím bol odkázaný na opatrovanie

- človek je odkázaný na opatrovanie, ak má stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby V alebo VI

- odkázanosť sa posudzuje podľa jednej prílohy zákona o sociálnych službách, ktorú tvoria najmä rôzne úkony sebaobsluhy

- boduje sa sebestačnosť zdravotne postihnutého človeka pri jednotlivých úkonoch - čím menej bodov, tým väčšmi je odkázaný na pomoc

- stupeň odkázanosti sa určí na základe celkového počtu bodov

- na odkázanosť stupňa V treba dosiahnuť najmenej 25 bodov

- takémuto počtu bodov zodpovedá starostlivosť v rozsahu najmenej 8 hodín denne

Kde sa to vybavuje

- na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadate o posúdenie odkázanosti

- úrad vypracuje komplexný posudok, ktorý obsahuje aj návrh druhu príspevku na kompenzáciu

- ak výsledkom posudkovej činnosti je odkázanosť na opatrovanie, požiadate o príspevok

 

Zdroj: Čas.sk

Predchádzajúci článok
Žofín čaká historicky prvá česká súťaž v tanci na vozíku
Nasledujúci článok
Ľubka Škvarnová sníva sen o paraolympiáde v Tokiu