Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Bariéry vytvárame my ľudia

17.07.2019

Mnohé problémy zdravotne postihnutých ľudí súvisia s nepochopením okolia, v ktorom sa nachádzajú.

Bariéry vytvárame my ľudia

Mnohé problémy zdravotne postihnutých ľudí súvisia s nepochopením okolia, v ktorom sa nachádzajú.

Komisárka pre zdravotne postihnutých, Zuzana Stavrovská, pripomína, že samotné bariéry si staviame my sami. Jedná sa často o fyzické prekážky, ako sú schody, stupne, nerovnosti na komunikáciách, priúzke dvere alebo iné faktory, ktoré musia prekonávať ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Osoby, ktorým osud nebol až tak pozitívne naklonení a sú zdravotne postihnutí musia každý deň zápasiť s množstvom ťažkostí. Mnohé z nich súvisia s ochotou pochopiť, pomôcť a vcítiť sa do pozície postihnutých ľudí v našej spoločnosti. Pre TASR to uviedla Zuzana Stavrovská, ktorá zastáva funkciu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Komisárka preveruje podnety spolu so svojim teamom od ľudí, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít na Slovensku.

„Bariéry vytvárame len my ľudia. Či sa jedná o fyzické prekážky ako sú schody, stupienky, či nerovné cesty ale často sa jedná aj o bariéry a prekážky v komunikácii, zaujatosti a nevôľe pomôcť ľudom, ktorí sú iní,“ uviedla komisárka.

Mnoho podnetov rieši v oblasti posudzovania zdravotného stavu a teda stupňa invalidity. Posudkový lekár skúma pacienta z hľadiska miery funkčnej poruchy podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Druhý posudkový lekár má v kompetencii určiť, na koľko percent je človek schopný vykonávať prácu v porovnaní so zdravým občanom. Ďalší posudkový lekár pre zmenu skúma zdravotný stav pacienta vzhľadom na odkázanosť na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách.

„Človek je stále ten istý ale v každom postupe sú iné percentá, iné hľadiská a diagnózy,“ uviedla Stavrovská.

„Najviac podnetov dostávame v oblasti služieb zamestnanosti, teda agendy, ktorá súvisí so zamestnávaním zdravotne postihnutých ľudí. V rámci toho riešime nevhodné pracovné podmienky, prepúšťanie zo zamestnania, ochrany pred súdom. Okrem toho riešime oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ale aj príspevky v hmotnej núdzi,“ predstavila svoju pracovnú agendu komisárka.

V roku 2018 dostal úrad komisárky celkovo 315 podnetov od občanov. Ukončených bolo 121, to teda tvorí 38,4% zo všetkých podnetov s tým, že došlo k porušeniu alebo ohrozeniu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Aby došlo aj k zmene a náprave stavu, ktorá komisárka zistí, ukladá jednotlivým orgánom štátnej správy opatrenia, ktoré sú zložené z čiastkových úloh. Ich plnenie sleduje a s odstupom času vyhodnocuje.

 

Zdroj: Teraz.sk

Predchádzajúci článok
Moderátor Marek Eben o manželke: Prekonať začiatky na vozíku bolo ťažké
Nasledujúci článok
Falšovanie a zneužívanie parkovacích preukazov ŤZP na Slovensku stále pokračuje.