Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Do škôl by mohli pribudnúť pomocný vychovávateľ, osobný asistent a školská sestra

15.10.2019

Poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová (SaS) to chce dosiahnuť tromi novelami školského zákona.

Do škôl by mohli pribudnúť pomocný vychovávateľ, osobný asistent a školská sestra

Na Slovensku by do školského systému konečne mohli pribudnúť tri nové pozície – pomocný vychovávateľ, osobný asistent a školská sestra. Poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová (SaS) to chce dosiahnuť tromi novelami školského zákona. Deťom so zdravotným znevýhodnením by to malo pomôcť najviac. Ako píše v dôvodovej správe predkladateľka, pozícia pomocného vychovávateľa môže byť finančne menej náročná ako pozícia asistenta učiteľa, u ktorého sa predpokladá vysokoškolské vzdelanie a pedagogická kvalifikácia.

Týmto návrhom sa zároveň vytvárajú predpoklady pre pôsobenie pomocných vychovávateľov v školách aj bez toho, aby na ich činnosť museli byť vynaložené verejné prostriedky. Fungovanie tejto práce by totiž malo byť možné na báze dobrovoľníckej činnosti. Parlament sa bude návrhmi zaoberať na 51. schôdzi, ktorá sa začne 15. októbra.

V našich školách by mali pribudnúť aj osobní asistenti. Podľa poslankyne Zimenovej by  dokázali vhodne vyplniť medzeru v pomoci žiakom so zdravotným znevýhodnením. „Osobní asistenti či pomocní vychovávatelia dokážu pomáhať prekonávať deťom prekážky, aby sa mohli kvalitne vzdelávať. Zabezpečia im základné potreby – hygiena, strava, relax, bezpečie, aby mohli rozvíjať svoj potenciál na vyššej úrovni edukácie. Bez toho deti so zdravotným znevýhodnením nedokážu posunúť svoj edukačný rast,” vyhodnotil tento návrh Viktor Križo z Koalície za spoločné vzdelávanie a Slovenskej komory učiteľov.

Detí s rôznymi chronickými zdravotnými problémami  alebo so zdravotným znevýhodnením  je čoraz viac. Školy sa však tomu nevedia prispôsobiť. Učitelia ani nemajú potrebné kompetencie na zdravotné úkony, ktoré je potrebné s týmito žiakmi vykonávať počas dňa, neraz aj počas vyučovacej hodiny. Pre pedagógov je preto problematické prakticky zvládať náhle zmeny zdravotného stavu ich žiakov. Pomôcť by im mohla školská sestra. „Servis školskej sestry môže mať uplatnenie aj pri organizovaní škôl v prírode, kde nemáme potrebný zdravotnícky personál, ale aj pri každodennej práci, sebapoškodzovaní detí, rizikového správania, krízového manažmentu detí v riziku a podobne,” povedal Viktor Križo. Podľa neho by mala byť pozícia školskej sestry taký istý štandard, aký je aj vo vyspelých krajinách.

Odborne špecializovaný personál je podľa Viktora Križa súčasť komplexného portfólia podpory detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre deti s poruchami správania či zo sociálne znevýhodneného prostredia. Každá škola má podľa neho disponovať odborným tímom, ktorý tvoria školský psychológ, špeciálny či sociálny pedagóg. Spolu s ďalším podporným personálom, ako je školská sestra či osobný asistent, majú zabezpečiť komplexnú podporu deťom.

 

Zdroj: Spravy.Pravda.sk

Predchádzajúci článok
Ako sedemročnej jej rakovina vzala matku, vo dvanástich rokoch nohu.
Nasledujúci článok
Yamaha Motor vsadila na elektrické motorky, bicykle a invalidné vozíky