Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Falšovanie a zneužívanie parkovacích preukazov ŤZP na Slovensku stále pokračuje.

22.07.2019

Aj napriek pravidlám a podmienkam, ktoré predchádzajú vydaniu tohoto preukazu sa často stretávame so situáciami, kedy sú preukazy zneužívané

Falšovanie a zneužívanie parkovacích preukazov ŤZP na Slovensku stále pokračuje.

„Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím  je možné vyhotoviť žiadateľovi len vtedy, ak spĺňa podmienku ťažkého zdravotného postihnutia. Okrem tejto základnej podmienky je potrebné splniť aj ďalšie kritérium, a to, že osoba má zdravotné postihnutie alebo bola posúdená za odkázanú  na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom v rámci konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu,“ reagoval rezort práce na zneužívanie preukazov.

Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Uviedol tlačový odbor rezortu práce.

Aj napriek pravidlám a podmienkam, ktoré predchádzajú vydaniu tohto preukazu sa často stretávame so situáciami, kedy sú preukazy zneužívané či falšované.

Neraz sa stáva, že z vozidiel, označených takouto kartičkou vystúpi osoba na prvý pohľad zdravá, ktorá vyzerá spokojná s tým, aké parkovacie miesto sa jej podarilo obsadiť.

Problém je okrem iného aj v tom, že pokuty či postihy za zneužívanie a falšovanie ŤZP preukazov určených pre imobilných či chorých ľudí, zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu vo svojich ustanoveniach nerieši.

Posudok pre určenie stupňa zdravotného postihnutia s predpokladaným trvaním funkčnej poruchy minimálne jeden rok vystavujú posudkoví lekári úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe doložených lekárskych nálezov.

V kompetencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je vyhotovovanie parkovacích preukazov, vedenie evidencie o vyhotovených parkovacích preukazoch elektronicky a zabezpečovanie skartácie vrátených parkovacích preukazov, nie kontrola oprávnenosti držať takýto preukaz. Kontrola oprávneného používania parkovacích preukazov je v kompetencii Ministerstva vnútra SR.

V prípadoch, v ktorých sa zistí, že osoba takýto preukaz obdržala neoprávnene alebo ho zneužila, hrozí pokuta vo výške 165 eur.

 

K téme zneužívania parkovacích preukazov pre imobilné či inak ťažko postihnuté osoby je však potrebné uviesť aj to, že v mnohých prípadoch aj osoby, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť zdravo a ich postihnutie resp. ochorenie nie je viditeľné, môžu byť oprávnenými držiteľmi parkovacieho preukazu ŤZP.

„Považujeme za potrebné upozorniť, že v mnohých prípadoch nie je vôbec možné len na základe vizuálneho hodnotenia dospieť k záveru, či konkrétna osoba spĺňa zákonom stanovené podmienky pre vyhotovenie parkovacieho preukazu tak, ako to uvádzate (napr. psychiatrické postihnutia, onkologické ochorenia, a pod.),“ bráni sa rezort pred konštatovaním, že mnohí užívatelia preukazu sú na prvý pohľad zdraví a preukazy na parkovanie len zneužívajú.

 

Novela zákona o parkovacích preukazoch pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím, tzv. veľká novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, platná od 1. júna 2018, priniesla mnoho pozitívnych zmien.

Významnou zmenou bolo zjednodušenie celého administratívneho procesu pri vybavovaní tohto preukazu. Vďaka novele sa Slovensko zaradilo medzi členské štáty, ktoré zaviedli parkovacie preukazy pre osoby so zdravotným postihnutím na základe štandardného vzoru Európskeho spoločenstva.

Takéto zjednotenie formátu parkovacieho preukazu naprieč štátmi Európskej únie prispelo k tomu, že držitelia parkovacích preukazov môžu využívať parkovacie miesta určené pre osoby so ŤZP v akomkoľvek členskom štáte.

 

Zdroj: Webnoviny.sk

Predchádzajúci článok
Bariéry vytvárame my ľudia
Nasledujúci článok
Sociálna poisťovňa zamietla žiadosť o invalidný dôchodok pre vážne zdravotne postihnutého mladého človeka.