Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

GRACE Veľká Paka

16.05.2016

Občianske združenie Grace, vytvorilo spojenie sily a spoločnej viery.

GRACE Veľká Paka

Veríme, že niekedy stačí jeden dobrý priateľ, jeden pozitívny šok, aby štastie nebolo iba snom! A čo je vlastne to, čo chceme uskutočniť?

Veríme a vieme, že v ľuďoch je ochota na poskytnutie pomoci. Ľudské city vydržia večne, potrebná je iba malá pomoc, malý impulz k tomu, aby pomáhajúci a osoba ktorá potrebuje pomoc sa vzájomne našli.

Medzi členmi združenia sú postihnuté osoby a osoby, ktoré sú s nimi v kontakte. Veľmi dobre vieme, že ani pre zdravého človeka nie je vždy život ľahký, ale keď náš život sprevádza telesné postihnutie môžu nastáť prekážky, ktoré nám ešte viac sťažia každodenný život. Vieme aj to, že vzájomnou spoluprácou a spoznávaním môžeme premôcť tieto ťažkosti.

Našim cieľom je pomôcť postihnutým osobám, aby žili nezávislý a čo najplnší život. V dnešnej dobe toto už nie je tak nepredstaviteľné, pomocou technického pokroku a vzájomnej pomoci môžeme prekonať veľa prekážok, aby sme všetci mohli byť rovnými a aktívnymi členmi spoločnosti.

K naplneniu tohto cieľa nás čaká ešte veľa úloh. Musíme si vymeniť veľa informácii pomocou ktorých náš život by bol šťastný a spokojný.

Chceli by sme prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa s poskytnutím informácií a riešením mnohých problémov.

Chceme založiť okresnú radu pre zdravotne postihnutých v našom okrese Dunajská Streda, ktorej  cieľmi budú poskytnúť sociálne poradenstvo a sociálne služby pre všetkých zdravotne postihnutých ľuďom, usporiadanie rôznych podujatí.

S našími partnerskými organizáciami z Veľkého Medera a Áhi Jóga Tata každoročne organizujeme medzinárodné športové súťaže pre  telesne a zdravotne postihnuté osoby a deň zdravia, Áhi joga, kultúrne programi, deň deti, Vianočne posedenie, Mikuláš, Charitatívne programi, výlety, rekondičné pobyty, výročnú členskú schôdzu a ples. V našom mládežníckom klube, ktorý sme založili sú okrem zdravotne postihnutej mládeže aj mladí ktorí im pomáhajú začleniť sa do spoločenského života.

Minulý rok sme organizovali medzinárodnú športovú súťaž a deň zdravia v obecnom kultúrnom dome vo Veľkej Pake, na podujatí sa zúčatnili športovci z troch krajín: Srbsko, Maďarsko a Slovesnko. Ich počet sa pohybovalo okolo 100 osôb.

Na športovom podujatí II. GRACE – CUP sa súťažilo v rôznych disciplínach (triatlon, futbal, hod oštepom, šípky, stolný tenis, slalom vozičkárov) a troch kategóriach (muži, ženy, vozičkári). Súťažilo sa aj o putovný pohár strarostu obce, ktorý dostala naša organizácia za najlepšie dosiahnuté výsledky. Medzinárodné stretnutie zdravotne a telesne postihnutých je už tradíciou, na ktorú sa teší každý handykepovaný športovec.

V roku 2014 sme spoločne s našími partnerskými organizáciami založili Nemzetközi Kulturális és Egészségmegőrző Egyesületek Szövetségét International Alliance of Assotiations of Culture and Health Preservation. Hlavným cieľom tejto organizácie je zachovať kultúrne tradície...... a odovzdať ďaľším generáciam. Pri príležitosti deň zem každoročne sadíme stromy. S kultúrou a športom pomáhame našej mládeži začleniť sa do spoločenského života. Organizujeme spoločné programi s našimi partnerskými organizáciami.

Sme malé združenie a zaviazali sme sa veľkými úlohami a v záujme toho, aby naše ciele neostali iba snom prosíme aj Teba, aby si nám pomohol a spolupracoval s nami v záujme dosiahnutia krajšej budúcnosti.

 

Tibor Sárközi

predseda GRACE

Kontaktovať nás môžete na :

tel. : 0904 415 359

ozgrace.2012@gmail.com

grace.velkapaka@gmail.com

http://grace-velkapaka.blogspot.sk/p/domov-kezdolap.html                                                                                                                   

Predchádzajúci článok
Psychologická poradňa Svetu mobility
Nasledujúci článok
KVÍZ - otestujte sa zo znalostí imobility a ŤZP a vyhrajte!