Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Grantový program pre organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi so znevýhodnením

02.02.2019

Nadačný fond spoločnosti Johnsons Controls – JCI pri nadácii Pontis po prvýkrát rozdelí sumu 20000 eur v programe JCI pre mladých 2019

Grantový program pre organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi so znevýhodnením

Nadačný fond spoločnosti Johnsons Controls – JCI pri nadácii Pontis po prvýkrát rozdelí sumu 20000 eur v programe JCI pre mladých 2019. O príspevky v hodnote od 500 do 3000 eur majú možnosť požiadať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. Žiadateľom teda môže byť občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, ktorá sa venuje začleneniu detí a mladých ľudí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením do spoločnosti.

Vybrať si môžu s projektov zameraných na vzdelávanie:
→ Systémová podpora: budovanie know-how organizácie vďaka tréningom, školeniam, koordináciou dobrovoľníkov a asistentov, organizovanie podporných skupín.
→ Aktivity: vzdelávacie voľnočasové a mimoškolské aktivity, podporujúce aktívne trávenie voľného času a sociálne začlenenie, napríklad krúžky, letné školy a výlety na podporu detí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením.
Čas na prihlásenie projektov majú organizácie najneskôr do 15.3.2019 a prihlasovať sa môžu na webovej stránke www.darca.sk. Následne bude zasadať hodnotiaca komisia, ktorá bude zložená zo zástupcov spoločnosti JCI, Nadácie Pontis a odbornej verejnosti. Po vyhlásení výsledkov budú môcť podporené organizácie čerpať granty, a to už v termíne od 30.3. - 30.8.2019.


Projekt, ktorý bude vybraný a podporený by mal spĺňať nasledovné kritériá:

1. Trvalá udržateľnosť projektu – perspektíva ďalšieho pokračovania a rozvoja činnosti organizácie aj po skončení projektu.
2. Kvalita a zrozumiteľnosť projektu – projekt je detailný, vzbudzuje dôveru, plánované aktivity sú detailne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
3. Podporuje začlenenie detí a mladých ľudí cez vzdelávanie.
4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Od 15.9. 2019 bude k dispozícii aj kompletné vyúčtovanie grantov podporených projektov, ktoré bude zverejnené na stránkach www.darca.sk.Podporené organizácie po ukončení projektu predložia online vypracovanú záverečnú správu spolu s kópiami požadovaných účtovných dokladov.

 

Zdroj: NadaciaPontis.sk

Predchádzajúci článok
Na Slovensku je viac ako 6 percent detí v špeciálnych školách. Nemôžeme sa tváriť, že deti s postihnutím neexistujú.
Nasledujúci článok
Na invalidnom vozíku z Olomouca do Santiaga