Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

III. GRACE – CUP

14.07.2016

Pohár starostu obce Veľká Paka

III. GRACE – CUP

Organizácia GRACE usporiadala medzinárodné stretnutie pre telesne a zdravotne postihnutých vo Veľkej Pake v miestnom kultúrnom dome, ktoré sa konalo 9. júla. V rámci podujatia usporiadala Áhi joga a III. GRACE  - CUP – Pohár starostu obce. Na podujatí boli prítomní športovci z troch krajín: Maďarsko, Srbsko a Slovensko. Medzi pozvanými hosťami bol aj starosta obce Veľká Paka Ivan Seňan,  predseda MPK OT Őry Péter a koordinátorka Csobolyó Eszter z Maďarska Pest megyei Civil Információs centrum. Na podujatí sa zúčastnili viacerí pozvaní hostia zo zahraničia i zo Slovenska, a to z Galanty, Dunajskej Stredy, Veľkého Medera, Győr, Pápa, Tata, Esztergom, Mélykút, Budapest, Csepel, zo Srbska a naši členovia. Mohli sme aj počuť hymnu 3 štátov. Pozvaní hostia spolu s Józsefom Bacsárdim cvičili Áhi jógu. Na stretnutí sa zúčastnilo 120 športovcov.

Súťažilo sa v rôznych disciplínach, ako sú stolný tenis, šípky, hod oštepom, petanque,stolný futbal, triatlon a súťaž vozičkárov. Súťažiaci boli odmeňovaní v 4 kategóriách, a to muži, ženy, mládež a vozičkári. Každá organizácia dostala na medzinárodnom stretnutí knihu, diplom a brožúru organizácie GRACE, na ktorom bola príjemná atmosféra. Každý športovec sa vracal domov po stretnutí plný zážitkov, čo znamenal pre nich najväčší úspech a niektorí boli už aj mierne unavení. Tento rok získala Pohár starostu obce organizácia Egyetértés SE Győr  z Maďarska.

Chceme poďakovať pánovi MUDr. Alexanderovi Vargovi za jeho odbornú pomoc, ktorú sme aj potrebovali na podujatí. Nie v poslednom rade ďakujeme za pomoc aj nášmu vozičkárovi Petrovi Barányimu, ktorý zabezpečil techniku na súťaž.

Potvrdilo sa aj tento rok, že šport spája nielen zdravých ale aj zdravotne postihnutých ľudí. Členovia organizácie priniesli so sebou aj vlastnoručne napečené koláče a pripravili pre hostí chutný obed. Počasie účastníkom súťaže celý deň prialo. Toto stretnutie je už u nás tradíciou, na ktoré sa teší každý zdravotne a telesne postihnutý športovec. Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť na podujatí a budúci rok čakáme všetkých športovcov opäť v našej obci. Podujatie sponzorovala aj Trnavská samospráva.

Tibor Sárközi   

predseda Grace

Predchádzajúci článok
Stretnutie telesne postihnutých občanov v Trebišove
Nasledujúci článok
POMOC PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM PROSTREDNÍCTVOM COUNSELINGU