Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Kochleárny implantát Matúšovi umožnil spoznávať svet

13.02.2017

13-ročný Matúš dlho nepočul a nerozprával.

Kochleárny implantát Matúšovi umožnil spoznávať svet

13-ročný Matúš dlho nepočul a nerozprával. Po tom ako dostal kochleárny implantát začal vnímať vedomosti a zážitky pomocou ďalšieho zmyslového orgánu, čím sa rozšírili jeho koníčky, dnes programuje roboty.

Matúš dlho nepočul a vôbec nerozprával, keď mal dva roky dali mu na ucho obyčajný strojčej, no ten vôbec nepomáhal. Keď mal štyri dostal kochleárny implantát, ktorý sa odporúča najmä pri hluchote alebo ťažkej poruche sluchu.

Kochleárny implantát spracuje prijatý zvuk špeciálnym softvérom a premení ho na elektrický signál, ktorý sa pomocou elektródovej jednotky dostane k zakončeniam sluchového nervu v Cortiho orgáne. Kochleárny implantát sa od načúvacieho prístroja veľmi líši, nakoľko výstupom z načúvadla je zosilnený zvuk a výstupom z kochleárneho implantátu je elektrický signál.

Aj napriek tomu, že sa Matúš na zákrok dostal pomerne neskoro, teda v štyroch rokoch, dosiahol veľmi dobré výsledky, ktoré mu umožnili rozvoj sluchu a následne aj rečových schopností.

Podľa lekárov je veľmi dôležité, aby sa deti, ktoré sa narodia ako nepočujúce, operovali čo najskôr. Nepočujúci novorodenec potrebuje čím skôr prijímať zvukové stimuly do mozgu, aby sa mu vytvorili potrebné spojenia na výstavbu sluchového a rečového centra. Optimálne preto je, aby nepočujúce deti absolvovali zákrok do druhého roku života, ale aj vo veku do štyroch rokov sa dajú dosiahnuť dobré výsledky. Po tomto období sa začína zatvárať časové okno pre rozvoj reči a výsledky implantácie sa zhoršujú, pretože rozvoj komunikačných schopností je už v tomto roku života ukončený.

Matúš navštevuje krúžok pre deti, v ktorom sa pripravujú na robotickú súťaž First Lego League, ktorá sa po prvý raz konala v roku 1999. Na starosti má programovanie. Deti na súťaži pracujú s populárnou stavebnicou Lego Mindstorms, vďaka ktorej si osvoja princípy programovania a mechaniky.

Podujatie rozrástlo do celého sveta a za necelých 20 rokov existencie sa doň zapojilo viac ako 250-tisíc súťažiacich z 88 krajín. Posledný ročník mal na Slovensku sedem regionálnych kôl vo viacerých mestách Slovenska. Súťaž pozostáva z viacerých hier, porota posudzuje napríklad dizajn a konštrukciu modelu a ďaľšie aspekty pri plnení 12 úloh, ktoré sa deti pokúsia s robotom splniť. Okrem toho sa sledujú a hodnotia aj sociálne zručnosti detí a to, ako spolu dokážu fungovať v tíme.

Kochleárny implantát umožnil Matúšovi spoznávať svet a vnímať vedomosti a zážitky aj pomocou ďalšieho zmyslového orgánu, sluchu. Rozšírili sa tým jeho koníčky.

Dnes sú na Slovensku tri centrá – v Bratislave, Košiciach a v Ružomberku –, kde sa robia operácie s kochleárnym implantátom. Prvá operácia bola u nás urobená v roku 1994 a odvtedy len v bratislavskom centre operovali asi 400 pacientov.

Táto metóda má neopísateľný prínos pre deti, ktoré sa narodili ako nepočujúce, ako aj pre dospelých, ktorí stratili sluch.

Zdroj: DennikN

Predchádzajúci článok
Slovenskí neurochirurgovia vyvinuli bezpečnejšiu metódu operovania nádorov mozgu
Nasledujúci článok
Poslanci nepodporili oslobodenie detí, ZŤP osôb a dôchodcov od doplatkov za lieky