Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Na podporu zapojenia ľudí zo znevýhodnených skupín vyhlasuje ÚPVII dopytovú výzvu do digitálneho prostredia

03.10.2019

Výzva je určená inštitúciám verejnej správy na projekty zamerané pre ľudí so zdravotným postihnutím a občanov vo veku od 55 do 74 rokov.

Na podporu zapojenia ľudí zo znevýhodnených skupín vyhlasuje ÚPVII dopytovú výzvu do digitálneho prostredia

S cieľom výraznejšie začleniť ľudí zo znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia dnes Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil otvorenú dopytovo-orientovanú výzvu „Digitálna inklúzia“ v objeme 15 miliónov EUR. Výzva je určená inštitúciám verejnej správy na projekty zamerané pre ľudí so zdravotným postihnutím a občanov vo veku od 55 do 74 rokov.

       U ľudí zo znevýhodnených skupín je táto výzva vytvorená za cieľom podporiť také typy projektov, ktoré im zabezpečia inklúziu do digitálneho prostredia. Tieto projekty môžu byť zamerané na rozvoj digitálnych zručností, ako aj k zjednodušeniu prístupu k internetu, k službám a informáciám verejnej správy, ale aj na rozvoj  participácie na digitálnom trhu.                               „Projekty s týmto zameraním majú pre zdravotne znevýhodnených občanov zabezpečiť lepšiu dostupnosť digitálneho obsahu, zlepšiť ich digitálne zručnosti alebo vytvoriť podmienky na využívanie digitálnych služieb. Rovnako však ide aj o projekty so zameraním na vzdelávanie starších ľudí, aby vedeli čerpať výhody, ktoré im internet a digitálny trh vedia priniesť ako využívanie e-služieb štátu, využívanie internetbankingu, a mnohé iné“, vysvetľuje vicepremiér Richard Raši.

      Ďalšou skupinou aktivít je podpora asistovaného života a telemedicíny pre ľudí so zdravotným postihnutím. „Ide o projekty napríklad na jednoduchšie privolenie pomoci ošetrovateľa doma a v zariadeniach sociálnych služieb pomocou signálu, kamery alebo hlasu. Alebo aplikácie, ktoré poskytnú lekárom na diaľku údaje o klientovi ako krvný tlak, liečenú diagnózu, či alergie v prípade zmeny zdravotného stavu“, dopĺňa Raši.

       Organizácie štátnej správy, ale aj iné subjekty verejnej správy, vyššie územné celky, obce a mestá a nimi zriadené právnické osoby mimo Bratislavského kraja sa tak môžu uchádzať o podporu projektu v minimálnej výške 200 tisíc EUR a maximálnej výške 5 miliónov EUR. V prípade zamerania projektov na rozvoj digitálnych zručností je miestom realizácie celé územie Slovenska.

       Na výzvu "Digitálna inklúzia" je vyčlenených celkovo 15 miliónov EUR a  uzatvorená bude po vyčerpaní alokácie, alebo z dôvodu nedostatočného záujmu žiadateľov.

       Dopytovo-orientovanú výzvu vyhlasuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre OPII, v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Poskytovanie príspevkov podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o výzve nájdete na www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 25.11.2019.

 

Zdroj: Partnerskadohoda.gov.sk

Predchádzajúci článok
Muž na vozíku ponúka okoloidúcim sošky kominárikov pre šťastie
Nasledujúci článok
Na vozíku a sám vychoval dve deti