Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Návrh o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP je schválený

24.11.2021

Postihnutá osoba s príjmom na úrovni životného minima bude môcť pri kúpe motorového vozidla dostať kompenzáciu

Návrh o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP je schválený

Postihnutá osoba s príjmom na úrovni životného minima bude môcť pri kúpe motorového vozidla dostať kompenzáciu vo výške 90 % ceny auta.

 

Na kompenzáciu výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a to pri jednorazových peňažných príspevkoch, napríklad na úpravu bytu, kúpu vozidla či pomôcky, sa upraví určovanie výšky príspevku. Osoby s najnižšími príjmami by tak mali dostať kompenzáciu v takmer plnej výške. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z dielne ministerstva práce, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.

 

Po novom by mali osoby s postihnutím a ktorých príjem nepresahuje životné minimum, pri cene pomôcky, či úpravy bytu alebo vozidla, dostať kompenzáciu nákladov od 90 do 98 % v závislosti od výšky nákladov. Ak je príjem osoby do dvojnásobku životného minima, kompenzácia je od 90 do 95 %, pri trojnásobku od 85 do 90 %, pri štvornásobku od 70 do 80 % a pri päťnásobku životného minima od 50 do 70 %. Takisto od ceny a od príjmu závisí aj percentuálna výška príspevku pri oprave pomôcky.

 

V oblasti ceny zdvíhacieho zariadenia bude kompenzácia pri osobe s príjmom maximálne do úrovne životného minima na úrovni 98 % z ceny zariadenia, pri dvojnásobku 95 %, trojnásobku 90 %, štvornásobku 85 % a pri osobách, ktorých príjem je do päťnásobku úrovne životného minima, je kompenzácia na úrovni 80 % ceny.

 

Postihnutá osoba s príjmom na úrovni životného minima  bude tak môcť pri kúpe motorového vozidla dostať kompenzáciu vo výške 90 % ceny auta, pri dvojnásobku 85 %, pri trojnásobku 80 %, štvornásobku 70 % a pri päťnásobku životného minima pôjde o 55-percentnú kompenzáciu. Legislatíva však počíta s maximálnou cenou vozidla 13.277,57 eura.

 

Plénum zároveň schválilo aj pozmeňujúci návrh, ktorý má za cieľ rozšíriť taxatívny výpočet oprávnených žiadateľov, ktorým môžu byť poskytnuté do užívania vrátené funkčné pomôcky alebo funkčné zdvíhacie zariadenia. Cieľom je zahrnúť žiadateľov, ktorí sa vo svojej činnosti zaoberajú pomocou osobám s ŤZP, poskytujú im zamestnanie a zdravotnú starostlivosť.

 

Ďalej bol schválený aj pozmeňujúci návrh, ktorý má spresniť lehotu, v ktorej môže generálny tajomník po získaní súhlasu štatutárneho orgánu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca v riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Zároveň tak bude môcť urobiť iba v lehote 10 dní od súhlasu, respektíve návrhu štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii.

 

Novela by zároveň zaviedla aj možnosť, aby lekársku posudkovú činnosť vykonávali nielen lekári so špecializáciou, ale aj lekári, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v inom odbore.

 

Novela ukrojí zo štátneho rozpočtu každoročne od roku 2022 po rok 2024 okolo 280.000 eur. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 31. decembra tohto roka, pri niektorých ustanoveniach od 1. januára 2022.

 

Zdroj: Teraz.sk

Predchádzajúci článok
Nevesta na vozíčku dojala svojho novomanžela. Čím ho pri oltári prekvapila?
Nasledujúci článok
Svoje prvé ihrisko aj pre zdravotne znevýhodnené deti dala už Karlova Ves do užívania