Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Odľahčovacia služba pre rodiny zdravotne postihnutých členov v praxi reálne vôbec nefunguje

04.01.2019

Odľahčovacia služba pre rodiny zdravotne postihnutých by mala v praxi fungovať tak, že je pomocou pri zvládaní starostlivosti pre rodiny

Odľahčovacia služba pre rodiny zdravotne postihnutých členov v praxi reálne vôbec nefunguje

Odľahčovacia služba pre rodiny zdravotne postihnutých by mala v praxi fungovať tak, že je pomocou pri zvládaní starostlivosti pre rodiny, ktoré sa celoročne starajú o dieťa alebo iného člena so zdravotným postihnutím.

Nárok na odľahčovaciu službu podľa zákona o sociálnych službách vzniká fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie, ak je stupeň jej odkázanosti V alebo VI. Prijímateľom odľahčovacej služby sú a mali by byť poberatelia príspevku za opatrovanie.

Podľa skúseností samotných rodičov je však systém akým je poberanie Odľahčovacej pomoci v praxi absolútne nefunkčný. Služba by mala fungovať tak, že poskytne rodičom  pomoc v čase, keď sa osobne na určitú dobu z objektívnych dôvodov nemôžu o dieťa postarať.

Aby sa našiel spôsob aby táto služba fungovala zorganizovala Jana Žitňanská  - poslankyňa Európskeho parlamentu v spolupráci s odborníkmi z o.z. EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského  v Banskej Bystrici odborný okrúhly stôl na tému “Optimalizácia procesu poskytovania odľahčovacej služby na Slovensku.”

K 30.6.2018 predstavuje počet poberateľov príspevku za opatrovanie takmer 1 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku, čo je konkrétne 53042 osôb. Z tohto počtu takmer 27% poberateľov tvoria rodičia. Podľa údajov o využívaní takejto služby sa zdá, že odľahčovacia služba sa nevyužíva zo strany poberateľov príspevku za opatrovanie vo vyššej miere.

Podľa Nadi Šimovej, vedúcej odboru sociálnych služieb mesta Nitry, môže byť dôvodom aj fakt, že “takmer všetky samosprávy, nemajú vyčlenené kapacity zvlášť pre odľahčovaciu službu, lebo ju poskytujú v rámci registrovaných iných druhov sociálnych služieb a neoplatí sa im finančne držať vyčlenené miesta pre potreby odľahčovacej služby.”

Rodičia, ktorí sa dennodenne starajú o svoje postihnuté dieťa často o takejto službe vôbec nevedia, alebo obec, v ktorej žijú, im takúto službu nedokáže zabezpečiť, prípadne je pre nich finančne nedostupná.

Táto služba sa totiž rodičom neposkytuje bezplatne, musia si zaplatiť plnú sumu poplatku za službu, prostredníctvom ktorej sa odľahčovacia služba zdravotne postihnutému zabezpečí.

V Českej republike je na rozdiel od nás napríklad maximálna výška úhrady za poskytovanie odľahčovacej služby prostredníctvom jednotlivých druhov služieb stanovená vyhláškou.

"Je ešte veľa otáznikov nad sfunkčnením odľahčovacej služby na Slovensku. Súčasne je to veľká výzva pre slovenskú vládu, samosprávu a verejnosť zabezpečiť dostatočnú podporou, zdroje a dostupnosť odľahčovacej služby,” dodala Jana Žitňanská.

 

Zdroj: Europskenoviny.sk

Predchádzajúci článok
Hrozí mu, že oslepne a skončí na vozíku, no Jakub Vanek verí, že sa vylieči.
Nasledujúci článok
V žiarskych uliciach sa uskutočnil Mikulášsky pochod pre hendikepovaných