Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Oprava pomôcky pre osoby so zdravotným postihnutím

PhDr. Klaudia Kontrová, PhD. , 29.02.2016

Pokazila sa mi pomôcka, ako ďalej?

Oprava pomôcky pre osoby so zdravotným postihnutím
Pomôcky sú pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nevyhnutnou súčasťou ich života. Keď sa pomôcka pokazí nastáva problém s ktorým si nie každý vie poradiť. Práve preto Vám ponúkam stručné informácie, ako v takomto prípade možno postupovať. Čo sa považuje za pomôcku pre osobu so zdravotným postihnutím? Zoznam všetkých pomôcok nájdete v Opatrení č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Ak ste dostali z ÚPSVR príspevok na kúpu pomôcky, máte nárok aj na opravu tejto pomôcky. Na opravu pomôcky – konkrétne druhého mechanického a elektrického vozíka (patrí sem aj špeciálny kočík) máte nárok aj v prípade, že ste tento získali darom alebo kúpu, a ste podľa komplexného posudku ÚPSVR na používanie tejto pomôcky odkázaní. Pre účely opravy pomôcky sa za pomôcky, okrem pomôcok uvedených v opatrení, považujú aj zdvíhacie zariadenia a časť úpravy osobného motorového vozidla. Osobné motorové vozidlo sa nepovažuje za pomôcku na účely opravy pomôcky, ale ak muselo byť osobné motorové vozidlo upravené pre potreby osoby so zdravotným postihnutím, takto prevedená úprava sa považuje za pomôcku na účely jej opravy. Na účely opravy pomôcky sa považuje aj chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru psa so špeciálnym výcvikom (vodiaceho psa, asistenčného psa a signálneho psa). Keď dôjde k situácii, že sa pomôcka pokazí, je potrebné kontaktovať osobu, ktorá má oprávnenie na vykonanie opravy. Na základe prehliadky by mal tento odborník stanoviť predbežnú cenu opravy. Po návšteve ÚPSVR – predložení žiadosti a príslušných podkladov vrátane faktúry, prípadne predfaktúry, príslušný úrad vyhotoví rozhodnutie o priznaní príspevku na opravu pomôcky. Nie vždy je však pomôcka opraviteľná, alebo je cena opravy privysoká – čo znamená, že ak by cena opravy pomôcky (v prípade aj s cenou doterajších opráv, ak už boli realizované) bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky, alebo aktuálnej ceny pomôcky – nie je možné dať opraviť túto pomôcku s pomocou peňažného príspevku na opravu pomôcky. V takomto prípade je potrebné mať od oprávnenej osoby vykonávať opravy doklad o výške potrebnej opravy. S týmto dokladom navštívite príslušný ÚPSVR a požiadate si o novú pomôcku. Že to vyzerá jednoducho? Áno, nie je to nič zložité. Podľa zákona o kompenzáciách, ak pomôcka (a sem patrí všetko čo som vyššie opísala) neplní svoju funkciu (1. je nefunkčná a nemožno ju opraviť, 2. je nefunkčná a cena opravy, alebo cena opravy spolu s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % ceny novej pomôcky, alebo príspevku, na základe ktorej bola pomôcka kúpená, 3. ak vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP), je možné požiadať o pomôcku rovnakého druhu, aj keď neuplynula lehota (7 prípadne 10 rokov) od poskytnutia príspevku na kúpu pomôcky. Ak je pomôcka nefunkčná – vyššie uvedený bod 1. a 2. nie ste povinní vrátiť peňažný príspevok, nie ste povinní ani vrátiť pomôcku, ani jeho pomernú časť, ale pozor, len v prípade, ak ste túto nefunkčnosť nespôsobili úmyselne. Ak pomôcka vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP (bod 3.) a chcete požiadať o inú pomôcku podobného druhu – musíte pomôcku alebo pomernú časť peňažného príspevku vrátiť úradu – takto vrátená pomôcka môže poslúžiť inému. Ak máte akékoľvek otázky: kontrova.klaudia@gmail.com
Predchádzajúci článok
Dohodnite si stretnutie s pracovníkom VšZP online
Nasledujúci článok
Dovolenka bez bariér