Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Paralympijský projekt "Sme si rovní"

17.11.2019

Projektom "Sme si rovní" sa začala konferencia, ktorá sa zameriava na viacero otázok života zdravotne znevýhodnených ľudí

Paralympijský projekt

Projektom "Sme si rovní" sa začala konferencia, ktorá sa zameriava na viacero otázok života zdravotne znevýhodnených ľudí, vrátane rovnosti a novej koncepcie ich športu.

Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR, vyzdvihol význam projektu, ktorý sa inštitucionálne uvádza do života. "Niekedy existoval názor, že zdravotne postihnutým osobám treba dať financie a tým pomôžeme vyriešiť všetky ich problémy. Časom sa ukázalo, že to celkom neplatí a skôr ako financie potrebujú sociálne služby," vyjadril sa štátny tajomník Ondruš. Práve tie má priniesť spomínaný projekt. Základom bude vytvorenie siete motivátorov po celom Slovensku, ktorí budú pracovať so zdravotne znevýhodnenými osobami, ktoré potrebujú reštart do života.

Skúsenosti aj zo zahraničia, podľa Branislava Ondruša dokazujú, že šport je u zdravotne znevýhodnených vynikajúcim integračným nástrojom. "Ľudia, ktorí sa venujú športu zdravotne znevýhodnených sa potom dokážu lepšie presadiť aj v iných oblastiach života," zdôraznil. Priznal, že pri spúšťaní projektu zápasia s prekážkami aj tam, kde to nečakal, ale vyjadril presvedčenie, že toto snaženie dotiahnu do úspešného konca. "Verím, že sa tento projekt stane časom súčasťou štátnej politiky a bude fungovať natrvalo v prospech nielen zdravotne znevýhodnených, ale aj celej spoločnosti, a stane sa zároveň ukážkou efektívneho využitia prostriedkov z európskych zdrojov," citoval Ondruša web Slovenského paralympijského výboru (SPV).

Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, informovala o úlohách a aktivitách svojho úradu, ale aj o možnostiach, ako môžu zdravotne znevýhodnené osoby využiť ponúkané služby.

Jakub Krako je jedným zo zapojených športovcov do predošlého projektu Paralela. Bol aj viacnásobný paralympijský víťaz a reprezentant v paraalpskom lyžovaní. "Bol to progresívny projekt a pomáhal meniť zmýšľanie aj zdravotne znevýhodnených, že sa nemajú starať iba o seba, ale podeliť sa o skúsenosti a pomáhať ostatným. Ja som sa snažil venovať najmä mládeži a pomôcť im viesť plnohodnotný život ako majú ich rovesníci. Preto si myslím, že Paralela splnila svoje poslanie a vítam jej pokračovanie v podobe národného projektu Sme si rovní," povedal Jakub Krako.

Predseda SPV Ján Riapoš predstavil hlavný zámer tohto národného projektu, ktorý sa pretransformoval z projektu Paralela. Je plánovaný na tri roky a zaradený do operačného programu Ľudské zdroje. Za veľkú nevýhodu označil chýbajúce štatistiky o zdravotne znevýhodnených osobách na Slovensku, ktoré by mohli pomôcť tvorcom projektu ho čo najefektívnejšie nastaviť. Má sa pilotne overiť inovatívny systém sociálneho začleňovania osôb so zdravotným znevýhodnením, zriadením siete včasnej pomoci, poradenstva a pohybovej motivácie pri odchode zo zdravotníckych a rehabilitačných zariadení. "Budeme sa snažiť analyzovať, v ktorých regiónoch je najviac ľudí, ktorí pomoc potrebujú a podľa toho budeme prioritne otvárať centrá," povedal predseda SPV.

Lívia Klimentová, ktorá je projektová manažérka, ho doplnila, že jedným z hlavných cieľov je zefektívniť nástroje, ktoré v tejto oblasti momentálne fungujú. Vylepšujúcim momentom bude podľa jej slov najmä to, že služby motivátorov ponúknu ľuďom, ktorí to potrebujú práve v najrizikovejšom období svojho života, keď sú dezorientovaní a v krízovej situácii. Motivátori im budú prinášať skúsenosti a prvú pomoc. Tieto čerpajú z vlastného života a pomôžu im znova sa naštartovať a vrátiť do života.

Zdroj: Teraz.sk

Predchádzajúci článok
Seredčan Denis Kučera bol v roku 2018 jednou z tvárí kampane Birell.
Nasledujúci článok
V Karlovej Vsi sa osvedčil systém monitorovania parkovacích miest pre ŤZP.