Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Pre firmu môžu byť zdravotne znevýhodnení zamestnanci benefitom

30.03.2020

Každý zamestnávateľ s viac ako 20 zamestnancami je podľa zákona povinný zamestnávať aj ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Pre firmu môžu byť zdravotne znevýhodnení zamestnanci benefitom

Každý zamestnávateľ s viac ako 20 zamestnancami je podľa zákona povinný zamestnávať aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Napriek tomu sa viac ako 60 percent hendikepovaných ľudí na trhu práce neuplatní.

       Ale na Slovensku to stále nie je bežným javom. „Je to beh na dlhú trať, proces zaúčania vo firmách je často neporovnateľne dlhší ako pri zamestnancoch bez zdravotného postihnutia, potrebujú väčšiu asistenciu. Čo je však úplne zásadné – na Slovensku chýbajú štátom financované agentúry podporovaného zamestnávania, ktoré by túto asistenciu poskytovali,“ vyjadrila sa Zuzana Polačková z Prognostického ústavu SAV pre chartadiverzity.sk.

       Pritom Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa znevýhodnením uznáva právo na prácu na rovnakom základe s ostatnými. V skutočnosti sa ale ľudia so zdravotným postihnutím často stretávajú s množstvom prekážok. So zaradením sa do pracovného procesu im pomáha viacero inštitúcií. Jednou z nich je spoločnosť Profesia, ktorá vytvorila program Výpomoc so srdcom, ktorého cieľom je zvýšiť šance ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Ponúkajú firmám bezplatný prístup k životopisom ŤZP uchádzačov a informujú aj o možnosti využiť pracovné kapacity chránených dielní.

       Aj Centrum pracovnej a sociálnej rehabilitácie pomáha týmto ľuďom so začlenením sa do pracovného procesu „Zamestnávatelia nemajú so zamestnávaním ľudí so zdravotným postihnutím skúsenosti. Navyše, ľudia s hendikepom sú segregovaní tak vo vzdelávacom systéme, ako i bežnom živote, čo negatívne ovplyvňuje ich schopnosť umiestniť sa na otvorenom trhu práce a bez pomoci špecializovaných organizácií ani nemajú reálnu skúsenosť, ako ju získať,“ objasňuje problémy zamestnávania hendikepovaných ľudí Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. "Náš Inštitút ponúka zdravotne znevýhodneným ľuďom komplexnú rehabilitáciu. Ide o súbor aktivít a intervencie výchovného, sociálneho, pracovného a medicínskeho charakteru zacielených na zlepšenie psychického, sociálneho, edukačného a zdravotného stavu klienta so zdravotným postihnutím,“ hovorí Piršel. Dodal ale, že úspešnosť celého procesu ale podmieňuje viacero faktorov. Medzi najzávažnejšie z nich patrí druh a rozsah zdravotného postihnutia, vek, v ktorom došlo k postihnutiu ale aj osobnostné charakteristiky zdravotne postihnutého.

       Nápomocný pri hľadaní zamestnania pre občanov zo zdravotným postihnutím a so zníženou pracovnou schopnosťou je inštitút pracovnej rehabilitácie, ktorý je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá rehabilitačné služby poskytuje zadarmo v celej ponuke služieb.

       Ak sa zdravotne postihnutý občan chce zamestnať, môže využiť aj viaceré štátne príspevky na podporu zamestnávania. Najčastejšie sa uplatňuje v chránených dielňach a chránených pracoviskách. Nástrojov je však viac a tie sa volia podľa individuálnych objektívnych potrieb.

Po splnení podmienok vzniká nárok na poskytnutie príspevkov každému zamestnávateľovi alebo hendikepovanému občanovi, ktorý oň požiada. Príspevky sa vyplácajú v rôznych sumách a odvíjajú od celkovej ceny práce. Celková cena práce na účely zákona o službách zamestnanosti je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve zverejnenej Štatistickým úradom SR za 1. až 3. štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude platiť a preddavku na poistné na zdravotné a sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom. Celková cena práce je na tento rok stanovená na 1438,52 eura.

 

Zdroj: Uzitocna.Pravda.sk

Predchádzajúci článok
Pred dvomi rokmi zomrel vedec Stephen Hawking: Lekári mu dávali dva roky.
Nasledujúci článok
V Tisovci aj Hnúšti zavádzajú pre koronavírus donáškovú službu