Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Prezidentka podpísala novelu o peňažných príspevkoch ŤZP

08.04.2020

K návrhu však malo Ministerstvo práce výhrady. Upozornilo na to, že poslankyňa novelou vytvára nový druh peňažného príspevku.

Prezidentka podpísala novelu o peňažných príspevkoch ŤZP

K návrhu však malo Ministerstvo práce výhrady. Upozornilo na to, že poslankyňa novelou vytvára nový druh peňažného príspevku.

     Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) má odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. Podpísala ju prezidentka SR Zuzana Čaputová.

     Autorkou novely je nezaradená poslankyňa Soňa Gaborčáková, upravila v nej niekoľko oblastí. Novela mení percentuálnu mieru funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, doplnila Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu, rovnako sa zaradil aj k duševným poruchám a poruchám správania.

     Explicitne uvádza autizmus a Aspergerov syndróm medzi zdravotné postihnutie na účely priznania parkovacieho preukazu. Precizuje preukazovanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, tzv. príspevok na benzín, ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na vzdelávacie aktivity v prípade, ak má individuálny študijný plán.

     Priznáva zároveň peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva a bielizne aj fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.

     Pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez ohľadu na skutočnosť, či sa ŤZP poskytuje ambulantná forma sociálnej služby takto novela zjednocuje výšky mesačného peňažného príspevku na opatrovanie. Vypúšťa sa po novom aj možnosť zníženia peňažného príspevku na opatrovanie pomernou časťou za dni, počas ktorých bol opatrovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní.

     Ministerstvo práce upozornilo napríklad na to, že poslankyňa novelou de facto vytvára nový druh peňažného príspevku, ktorý má slúžiť na opotrebovanie šatstva a obuvi či bytového zariadenia. "V súčasnosti platným zákonom ustanovený peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je jeden druh peňažného príspevku v jednej paušálnej sume, ktorý nie je možné rozdeliť na jednotlivé segmenty podľa druhu sociálnej služby, na ktorú by sa viazal," uviedol rezort práce. Riziko novely vidí ministerstvo aj v duplicitnom financovaní sociálnych služieb, tiež mu prekáža aj "generalizovanie postihnutia autizmus".

 

Zdroj: Teraz.sk

Predchádzajúci článok
Vekový limit príspevkov pre postihnutých je protiústavný
Nasledujúci článok
Na prechodnú dobu bude môcť blízky rodinný príslušník vykonávať osobnú asistenciu bez obmedzenia