Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Rodičia detí so ZŤP navrhujú zmeny pre lepší život detí a tak založili platformu

04.01.2020

Platforma rodičov detí s ŤZP je dielo rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Rodičia detí so ZŤP navrhujú zmeny pre lepší život detí a tak založili platformu

Platforma rodičov detí s ŤZP je dielo rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Chcú cez ňu iniciovať zmeny potrebné na zvýšenie kvality života rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Problémy a riešenia formulujú v dokumente „Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP“. Od decembra 2016 zbierajú podpisy, s ktorými chcú predať dokument poslancom do parlamentu

       „Sme skupina rodičov, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Zároveň chce poukazovať na problémy a potreby týchto detí a ich rodín a našou občianskou angažovanosťou si trúfame i aktívne navrhovať a iniciovať potrebné legislatívne zmeny v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti,“ napísali o sebe na webstránke organizácie Raná starostlivosť.

       V dokumente „Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP“ poukazujú na problémy rodín v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti a navrhujú aj riešenia. Taktiež volajú po jednotnom modeli včasnej intervencie a aj po terénnej forme včasnej intervencie. Poukazujú na to, že neexistuje žiadna iná cielená forma finančnej podpory pre rodinu pri narodení dieťatka s ŤZP, okrem rodičovského príspevku. Rodičia s dieťaťom ŤZP by však potrebovali viac a to vzhľadom na zvýšené náklady súvisiace s liečbou, terapiami a zvýšenou starostlivosťou.

       Aby sa zrušila podmienenosť poskytnutia a výšky kompenzácií príjmami rodiny, rodičia tiež navrhujú zmeniť zákon. Riešia aj otázku nárokovateľnosti kompenzácií vzhľadom na postihnutie, bez ohľadu na výšku príjmu rodiny. Zákonom by tiež chceli zaviesť povinnosť osádzať Eurokľúč v novobudovaných bezbariérových zariadeniach a priestoroch, vstupoch atď., určených pre ľudí s ŤZP. Nárok na Eurokľúč by mal mať každý držiteľ preukazu ŤZP.

       Cieľom platformy je presadiť aj čo najskoršiu diagnostiku ochorení dieťaťa a to, aby na včasnej intervencii finančne participoval aj rezort zdravotníctva. Rodičia by prijali aj viac špecialistov v odboroch ergoterapia, Snoezelen terapia, hydroterapia, tyflopédia a ďalších. „V práci s detičkami s ŤZP sú kľúčové a všade v zahraničí bežne dostupné a považované za terapie budúcnosti,“ píše sa v dokumente. Rodičom chýba aj elektronická zdravotná dokumentácia a včasná intervencia aj v oblasti výchovy a vzdelávania. Prijali by napríklad aj terénneho špeciálneho pedagóga, ktorý by navštevoval dieťa v domácom prostredí.

       Návrhy platformy podporujú organizácie Asociácia Marfanovho syndrómu, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Baobab o.z., Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., Centrum včasnej intervencie Prešov,n.o., Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., CDKL5 Slovakia, o.z., Denný detský stacionár DEDESO, Krajina nepoznaná, o.z., Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Naše motýliky, o.z., Nadácia Pomoc jeden druhému, Nepočujúce dieťa, o.z., Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Nadácia Pontis, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Svetielko – centrá pre hendikepované deti, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí na Slovensku.

       Ročne sa na Slovensku narodí viac ako 2000 detí so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom. Pomoc a podporu by mali nájsť v centrách včasnej intervencie. Na Slovensku je však týchto centier stále málo. „Na Slovensku by sme potrebovali najmenej 20 centier včasnej intervencie,“ povedal Vladislav Matej zo SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Dnes v sieti neziskových organizácií „Centrá včasnej intervencie“ poskytujú služby tri centrá v Bratislave, Prešove a Žiline. Ďalšie vzniká v Banskej Bystrici.

Predchádzajúci článok
Dom pre hendikepovaných v Náměšti nakoniec asi predsa bude
Nasledujúci článok
Zdravotné poisťovne v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze za lieky