Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Sociálne podnikanie na Slovensku má novú zákonnú podobu.

30.03.2018

Prezident SR Andrej Kiska podpísal zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Sociálne podnikanie na Slovensku má novú zákonnú podobu.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Cieľom nového zákona je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť tak pracovné možnosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie či zdravotne postihnutých ľudí. Zákon by tak mal  prispieť k rozvoju sociálnej ekonomiky.

 

Hlavným princípom systému podpory registrovaných sociálnych podnikov je zásada, že podpora musí za každých okolností obsahovať výrazný prvok návratnej pomoci. Akýkoľvek typ podpory je zároveň podrobený pravidlám štátnej pomoci a nenarušovania hospodárskej súťaže," zdôraznilo ministerstvo.

 

Návrh na systém podpory zároveň ustanovuje kontrolné mechanizmy a súbor prísnych podmienok, ktorých dodržiavanie zamedzí zneužívaniu tohto systému. Vzniknúť by tak mali až tri typy sociálnych podnikov. Podmienkou však je, že takýto podnik bude musieť viac ako polovicu svojho zisku investovať do napĺňania vopred definovaného cieľa.

Jedným z typov podnikov bude tzv, integračný podnik, ktorého význam spočíva v zamestnávaní znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Ďalším je sociálny podnik bývania, ktorý bude slúžiť na výstavbu alebo prestavbu bytov, prípadne nájom bytov osobám s mesačným príjmom do štvornásobku sumy životného minima.

Zákon však umožní aj vznik takých registrovaných sociálnych podnikov, ktoré budú svojou činnosťou dosahovať pozitívny sociálny vplyv poskytovaním iných spoločensky prospešných služieb.

 

Sociálne podniky budú mať nárok uchádzať sa o priamo podporu zo štátu, a teda budú mať nárok napríklad na investičnú pomoc, kompenzačnú pomoc, ale aj pomoc na podporu dopytu. Okrem toho získajú od štátu aj nepriamu formu pomoci, kam patria napríklad daňové úľavy. V praxi to znamená, že pri tovaroch a službách, ktoré budú sociálne podniky predávať, nebudú musieť platiť daň zo zisku z tej časti, ktorú následne investujú do plnenia sociálneho cieľa.

 

Navyše do tejto kategórie bude spadať aj nárok na odpustenie niektorých daní, napríklad za psa alebo nehnuteľnosť.

 

Zdroj: Dobrenoviny.sk

Predchádzajúci článok
Sociálna poisťovňa neriešila od 2006 roku prepočet dôchodkov.
Nasledujúci článok
Letisko stratilo invalidný vozík, opäť…