Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Štátna poisťovňa je v strate, šetriť chce napríklad aj na podložkách pre pacientov s inkontinenciou.

07.03.2017

Štátna posiťovňa sa nachádza v strate až do výšky 200 miliónov eur.

Štátna poisťovňa je v strate, šetriť chce napríklad aj na podložkách pre pacientov s inkontinenciou.

Štátna posiťovňa sa nachádza v strate až do výšky 200 miliónov eur. Ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Práve vďaka tejto rekordnej strate je poisťovňa nútená šetriť, a to v ideálnom prípade takým spôsobom, ktorý nepocítia pacienti.

VšZP vo svojom 28 stranovom ozdravnom pláne navrhuje viaceré opatrenia, z ktorých viaceré budú mať priamy vplyv na poistencov.

 

  1. - Štátna poisťovňa napríklad navrhuje aby zdravotnícke pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu už svojim poistencom nemusela preplácať alebo by na ne prispievala výrazne menej. Patria sem napríklad absorčné vložky pre pacientov s inkontinenciou alebo vložky, vkladacie plienky či fixačné nohavičky.
  2. - VšZP navrhuje aby sa v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately prestali preplácať ošetrovateľské výkony. Poisťovne by im teda prestali preplácať úkony ako napríklad podanie infúzie, odsávanie pacienta, či ošetrovanie preležanín.
  3. - Vyradenie úhrad za niektoré dietetické potraviny, ktoré konkrétne ale zatiaľ nešpecifikovali. Medzi takéto potraviny napríklad patria bezlepkové výrobky.
  4. - Zníženie obchodnej prirážky na lieky, ktorú si účtujú veľkodistribútori a lekárne.
  5. - VšZP by chcela zrušiť svoju povinnosť uzatvárať zmluvy so všetkými lekármi a ambulanciami, ktoré majú v starostlivosti aspoň jedného jej poistenca. V súvislosti s tým poisťovňa plánuje že zruší zmluvy  s približne stovkou neefektívnych ambulancií, najmä gynekologických a urologických.

 

Ak by sa štátnej poisťovni podarilo tieto zmeny presadiť, platili by aj pre súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera. Všetky návrhy VšZP však musia byť schválené ministerstvom zdravotníctva. Podmienkou je, že žiadne z opatrení nesmie byť zamerané na úspory na pacientoch.

Plánované opatrenia sa tak dotknú nákupu liekov či špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ako aj platieb za vyšetrenie CT či magnetickej rezonancie. Úspory by tak mali dosiahnuť výšku 115 miliónov eur. Aby sa podarilo vyrovnať stratu bude poisťovňa potrebovať od štátu dofinancovanie vo výške 150 tisíc eur. Týmto spôsobom by sa podľa výpočtov mohla v roku 2019 dostať do plusových čísel.

Dúfajme teda, že všetko prebehne tak, aby bola poistencom zabezpečená kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť.

Zdroj: Aktuality.sk

Predchádzajúci článok
KOMPLEXNÁ A ODBORNÁ POMOC OSOBÁM SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A ICH RODINÁM
Nasledujúci článok
Bionické nohy a inteligentné nohavice: exoskelety, ktoré by nás mohli všetkých zdokonaliť