Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Sú študentmi strednej školy, majú hendikep a začínajú podnikať.

28.11.2019

Aký je zmysel a kde žiaci môžu zhodnotiť svoje úsilie? Prekvapí vás, kto je zakladateľom JA.

Sú študentmi strednej školy, majú hendikep a začínajú podnikať.

Mgr. Ivana Vyvlečková - Obchodná akadémia, odborná škola a praktická školy Olgy Havlovej v Janských Lázních - pracuje na inšpiratívnom projekte Junior Achievement (JA). Aký je zmysel a kde žiaci môžu zhodnotiť svoje úsilie? Prekvapí vás, kto je zakladateľom JA.

Majú žiaci možnosť porovnať svoje skúsenosti s inými školami?

Majú. Formou veľtrhov, ako je to pri fiktívnych firmách. Aktuálne sa chystáme na krajský veľtrh do Hradca Králové, ktorý prebehne v decembri. Na tomto veľtrhu môžu súťažiť v jednotlivých kategóriách, ale nejedná sa o žiadne postupové kolá.

Prečo postupové kolá?

V rámci JA má každá firma možnosť postúpiť na hlavnú súťaž, ktorú JA usporadúva v Prahe začiatkom apríla v Obchodnom dome Harfa. Žiaci majú k dispozícii celý suterén centra, kde prezentujú a predávajú svoje produkty aj bežným návštevníkom, ktorí prídu za účelom nákupov. Súčasťou tohto veľtrhu je tiež prezentácia, ktorá je verejne dostupná. Prezentáciu majú žiaci pripravenú v elektronickej podobe a doplnenú ústnym prejavom. Po samotnej prezentácii odpovedajú na otázky porote. Veľtrh trvá zhruba šesť hodín.

Ako tento veľtrh prebieha?

Priebežne, medzi jednotlivými stánkami, okrem bežných návštevníkov chodia tiež porotcovia, ktorí sa tvária ako zákazníci. Tí zisťujú, ako vedia byť žiaci komunikatívny, ako vedia svoje výrobky predať a pýtajú sa na určité veci, ktoré sa behom ich činnosti neprejavia priamo. Samotných častí, respektíve súťaží, je na tomto veľtrhu desať. Dokonca je aj súťaž o najlepšieho učiteľa JA firmy. Na záver sa vyhlasujú jednotlivé súťažné kategórie a umiestnenie firiem. Tieto už zmienené súťaže sú za odmenu. Celkový víťaz veľtrhu, teda firma, ide na medzinárodnú prehliadku veľtrhov do zahraničia. V tomto roku sa uskutočnila vo Francúzsku.

Kde všade sa JA prezentuje? Jedná sa o určitú oblasť?

Vzhľadom k tomu, že JA je svetová organizácia s pobočkami v jednotlivých štátoch, konajú sa súťaže po celom svete.

Vytvárate nejaké podporné aktivity k samotnej činnosti?

Popri vlastnom vyučovaní, ktoré im samozrejme pomáha, zvlášť v ekonomických predmetoch máme určité možnosti. Ergotep, družstvo invalidov v Proseči nám ponúklo vzdelávanie už v reálne fungujúcej firme, ktorá sa zaoberá integračným sociálnym podnikaním, ale taktiež vzdelávaním v oblasti integračného sociálneho podnikania.

Ako táto spolupráca prebieha?

Naposledy boli žiaci na dvojdennom školení. Nacvičovali rôzne činnosti a sami túto možnosť uvítali. Dokonca sami hovorili, že pre nich bola táto možnosť viac ako iba vyučovanie.

Plánujete niečo ďalšie v tomto smere?

Áno. Od nového školského roku plánujeme víkendovú akciu, o ktorú sme požiadali o spoluprácu jednu nemenovanú slečnu. Tá pracuje v reklamnej agentúre zameranej práve na spotrebný tovar. Našich študentov preškolia v zákonitostiach reklamy, predovšetkým ako by mala vyzerať, čo zákazníka osloví či neosloví, nakoľko v tomto smere má firma veľa skúseností. Niekoľko rokov sa totiž v odboru reklamy pohybujú a majú úspech.

Kto je zakladateľom  JA?

JA sú firmy po celom svete. Zakladateľom bol Tomáš Baťa, v čase svojho pobytu v Amerike. Cítil určitú potrebu. Aby boli ľudia dobrými podnikateľmi, je nutné začať už pri študentoch. JA teda funguje po celom svete, má svoje dcérske spoločnosti a rodina pána Tomáša Baťu je dodnes vo vedení organizácie.

Je to v podstate vzdelávacia organizácia s cieľom vzdelávania a pomoci budúcim podnikateľom. Naviac nefunguje za účelom vzniku vlastného zisku. Veľkým prínosom JA je pre žiakov vlastné meno zakladateľa Tomáša Baťu. Ďalšou motiváciou je i fakt, že pôvodcom a nositeľom značky Baťa je Čech.

Ako je to s financovaním jednotlivých výjazdov, ak žiaci niekam vycestujú?

Žiaci si hradia iba ubytovanie, niekedy stravu a cestovné. Býva to odlišné, ale vždy majú na tom nejaký vlastný podiel. Na druhej strane je napríklad družstvo Ergotep, ktoré žiakom poskytuje možnosti praxe. Samozrejme žiakov podporuje tiež škola, minimálne v tom, že im poskytuje svojich pedagogických pracovníkov. V neposlednom rade je to náš spolok Proškolák. Keby si mali žiaci všetko platiť, trvanie JA by nebolo dlhé. Preto sa ich na začiatku snažíme nejakým spôsobom zvýhodniť a podporovať.

Teraz otázka na záver: Kde sa vôbec zrodil nápad realizovať JA na vašej škole?

Na škole, kde som predtým pracovala, už JA firma prebiehala. Vždy "vlastnili" firmu žiaci tretích ročníkov. V rámci výuky prebiehal samotný predaj cez prestávky,  pretože si založili školský bufet. Na tejto škole boli vtedy učebné odbory pekár, cukrár a kuchár. Tí v rámci výuky pripravovali výrobky pre bufet. Firma tak bola výhradne predajná v objekte školy, čím odpadli všetky starosti s hygienickými normami.

Žiaci poskytovali svoje služby svojim spolužiakom. Vtedy som prvý krát videla, že taký model môže fungovať. Prvá trieda, ktorá sa JA zúčastnila, bola zhodou okolností moja trieda. Za prvé dva roky fungovania, si pod vedením paní učiteľky na ekonomiku, zarobili na prenájom sály na maturitný ples. V tom čase sa jednalo o čiastku 48 000 Kč.

Vďaka tomu, že som na vlastné oči videla, ako tieto firmy fungujú, navrhla som pani riaditeľke skúsiť niečo podobné. Spočiatku sa nič nedialo, tak som sa rozhodla , že sa pôjdem sama presvedčiť na školenie, či je JA reálny taktiež pre žiakov zdravotne postihnutých. Následne prišla nová ponuka, ktorej som sa spolu s novou pani riaditeľkou naplno chopila. Zistili sme, že neexistuje žiadna prekážka, prečo by sme nemohli začať. A pani riaditeľka sa pre tento nápad taktiež nadchla, čo bolo druhou podmienkou na správne fungovanie.  

 

Zdroj: ISP21.cz

Predchádzajúci článok
Súťaž, „Ako mi ereska (roztrúsená skleróza) zmenila život“, vyhrala mladá mamička.
Nasledujúci článok
Vicemajsterka v kulturistike pomáha ochrnutému dievčatku.