Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Už zverejnená Výzva na podporu kultúry znevýhodnených skupín

30.06.2020

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020.

Už zverejnená Výzva na podporu kultúry znevýhodnených skupín

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020. Umožnilo to schválenie schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci Protimonopolným úradom SR.

         O dotáciu z programu Kultúra znevýhodnených skupín môžu záujemcovia posielať žiadosti Ministerstvu kultúry SR. Posledný termín na registráciu a poslanie je 22. júl 2020 vrátane. Dotačný program je rozdelený do štyroch podprogramov: Živá kultúra a jej sprístupňovanie, Vydavateľská a publikačná činnosť, Periodická tlač (noviny a časopisy) a podprogram Neformálne vzdelávanie a výskum.

        Program Kultúra znevýhodnených skupín je zameraný na kultúrne aktivity zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, rozvoj ich kultúrnych práv a odstraňovanie bariér. Podporu môžu získať aj projekty pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj projekty zacielené na témy rovnosti príležitostí, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. V neposlednom rade je otvorený aj pre projekty venované výchove k tolerancii, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho dialógu.

Celé znenie dnes zverejnenej výzvy je dostupné na webe =  http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/kultura-znevyhodnenych-skupin-2020-35b.html

 

Zdroj: Edotacie.sk

Predchádzajúci článok
Mračiť sa kvôli tomu, že som na vozíku? Prečo? Veď žijem!
Nasledujúci článok
V žiarskom kultúrnom centre sú podujatia pre vozičkárov prístupnejšie