Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Vekový limit príspevkov pre postihnutých je protiústavný

06.04.2020

Rozhodol o tom Ústavný súd. Ochrankyňa práv občanov Mária Patakyová časti zákona totiž napadla na Ústavnom súde.

Vekový limit príspevkov pre postihnutých je protiústavný

Rozhodol o tom Ústavný súd. Ochrankyňa práv občanov Mária Patakyová časti zákona totiž napadla na Ústavnom súde. Na problém od svojho nástupu do funkcie (1.3.2020) aktívne upozorňovala aj Komisárka pre zdravotne postihnutých Zuzana Stavrovská. V minulosti viackrát požiadala Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o zmenu ustanovení zákona. Odpoveďou z ministerstva bola odpoveď, že doteraz nebolo vydané žiande súdne rozhodnutie, ktoré by o protiústavnosti hovorilo. Zmenu sa nepodarilo presadiť ani v rámci pracovnej skupiny, ktorá pripravovala novelu zákona o kompenzácii, podľa ktorej dochádzalo k permanentnému porušovaniu práv a to nielen v rovine ústavnoprávnej ale zároveň medzinárodnej. Slovensko, totiž prijalo Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a podľa nej vekovy limit bol zároveň porušením tohto dohovoru.

Koncom decembra 2017 postúpila Stavovská všetky dokumenty týkajúce sa podnetu Márii Patakyovej. Bolo to z dôvodu nedostatočných právomocí, ktoré jej zabránili namietať nesúlad zákona s medzinárodnou zmluvou. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa s argumentáciou stotožnila a rozšírila ju o dôvody patriace do jej pôsobnosti. Následne podnet na Ústavný súd podala 4. septembra 2018, pričom 14. novembra 2018 ústavný súd prijal vec na ďalšie konanie.

Zo štvrtkového rozhodnutia Ústavného súdu vyplýva, že vekový limit na získanie peňažných príspevkov na osobnú asistenciu alebo motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je diskriminačný. Ústavný súd dal Patakyovej za pravdu a uznal, že nie je v súlade s Ústavou.

"Ústavný súd dospel k záveru, že napadnutá právna úprava predstavuje ústavne a medzinárodnoprávne neprípustné obmedzenie výkonu práva na rovnaké zaobchádzanie, respektíve zákazu diskriminácie na základe veku. Keďže zákonodarca sa napadnutou právnou úpravou dopustil porušenia príslušných ustanovení Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, porušil zároveň záväzok SR uznávať a dodržiavať medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná podľa článku 1 odsek 2 ústavy," vysvetlil predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.

Ochrankyňa ľudských práv napadla časť textu v ktorom peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať fyzickej osobe s ŤZP najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku. 

Ak osoba s ťažkým zdravotným postihnutím presiahne vek 65 rokov, môže mať osoba nárok na poskytnutie príspevku za podmienky, že mu bol vyplácaný už predtým.

Príspevok na kúpu osobného auta je osobe možné poskytnúť, ak oň zdravotne postihnutý požiada najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dosiahne 65 rokov.

Čo sa po novom zmení?

Publikovaním rozhodnutia Ústavného súdu SR stratia nesúladné časti zákona svoju účinnosť a nebudú môcť byť uplatňované voči osobám v jednotlivých prípadoch. Súčasne začne plynúť Národnej rade SR lehota 6 mesiacov, aby diskriminačné časti zákona zosúladila s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Ak tak neurobí, tieto časti stratia svoju platnosť.

Priznávanie príspevkov nebude do budúcna vekovo obmedzené a ľudia, ktorým boli podľa terajšej úpravy žiadosti zamietnuté z dôvodu veku alebo o tieto príspevky nepožiadali uvedomujúc si zákonné prekážky, sa o ne budú môcť opätovne uchádzať.

Zdroj: Teraz.skFacebook.comKomisarprezdravotnepostihnutych.sk

Predchádzajúci článok
Letisko Sliač búra bariéry a víta cestovateľov so zníženou mobilitou
Nasledujúci článok
Prezidentka podpísala novelu o peňažných príspevkoch ŤZP