Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

VIEME PRVÍ: Parkovací preukaz pre ŤZP. Zn. Kúpim

16.09.2019

11. septembra tohto roku sa na najväčšom inzertnom portály na Slovensku – bazos.sk objavil zaujímavý inzerát v sekcii Vstupenky

VIEME PRVÍ: Parkovací preukaz pre ŤZP. Zn. Kúpim

11. septembra tohto roku sa na najväčšom inzertnom portály na Slovensku – bazos.sk objavil zaujímavý inzerát v sekcii Vstupenky. Istý pán Peter z Bratislavy totiž dopytuje parkovací preukaz pre ťažko zdravotne postihnutú osobu.

Výšku sumy, ktorú je ochotný za preukaz zaplatiť, nezverejnil. Uviedol len, že ponuku mu má záujemca poslať. Podľa informácií z inzerátu chce parkovací preukaz využívať na parkovanie v zahraničí, konkrétne vo Viedni. Ako v inzeráte uviedol, preukaz potrebuje na dochádzanie za rodičmi, ktorí žijú v hlavnom meste Rakúska.

Číslo, ktoré je uvedené v inzeráte je vymyslené a záujemcovia ho majú kontaktovať prostredníctvom emailu.

Pán Peter navádza, že po predaji má predávajúci nahlásiť ŤZP preukaz ako ukradnutý alebo stratený.

Podľa zákona 447/2008 Z.z. v paragrafe 45, odsek 14 zánik nároku na parkovací preukaz je len za týchto podmienok:

(14) Príslušný orgán rozhodne o odňatí preukazu alebo parkovacieho preukazu a o povinnosti vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz, ak sa zistí, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nespĺňa podmienky podľa § 16 ods. 2 alebo § 17 ods. 1 na vyhotovenie preukazu alebo parkovacieho preukazu ustanovené týmto zákonom alebo preukaz alebo parkovací preukaz sa vyhotovil neprávom, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na preukaz alebo parkovací preukaz alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa na písomnú výzvu príslušného orgánu nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu alebo sa nepodrobí posúdeniu zdravotného stavu alebo opätovnému posúdeniu zdravotného stavu, a bola na tento dôsledok v písomnej výzve upozornená. Fyzická osoba je povinná vrátiť preukaz alebo parkovací preukaz do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho odňatí.

Je zrejmé, že tu dochádza k zneužitiu parkovacieho preukazu ŤZP. Redakcia SvetMobility.sk má k dispozícii podrobnosti inzerátu.

Predchádzajúci článok
Pôsobivý príbeh ženy, Jeleny Činkovej, ktorá prišla o nohy, ale nevzdala sa
Nasledujúci článok
Novinka: Kedy nebudú musieť ísť ťažko chorí pred komisiu?