Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Vláda chce zmeniť sociálne podnikanie

29.08.2019

Do parlamentu sa má dostať návrh zákona, ktorý by upravoval percento zamestnávania mixu zdravotne znevýhodnených.

Vláda chce zmeniť sociálne podnikanie

Do parlamentu sa má dostať návrh zákona, ktorý by upravoval percento zamestnávania mixu zdravotne znevýhodnených. V pláne je tiež zavedenie informačného systému sociálnej ekonomiky.

Zákon o sociálnom podnikaní bol pritom prijatý len minulý rok. Vďaka tomu zákonu mohli vzniknúť tri typy sociálnych podnikov, ktorým by pri splnení podmienok bola umožnená štátna pomoc.

Význam tohto opatrenia spočíva v zamestnávaní zdravotne znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Sociálny podnik bývania má slúžiť výstavbu alebo rekonštrukciu bytov, alebo nájom bytov osobám, ktorých príjem neprekračuje 4-násobok sumy životného minima.

Tento zákon zároveň poskytol priestor na vznik iných sociálnych podnikov, ktorých cieľom dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním iných spoločensky prospešných služieb.

Koaličný poslanci za SMER a SNS prišli s novelou zákona vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj sociálnej politiky. Novelou chcú dosiahnuť prínos v oblasti zvyšovania zamestnanosti a upravený systém podpory bude spoločensky akceptovateľný. Zároveň by sa návrhom mali dodržiavať pravidlá štátnej pomoci pre sociálne podniky.

"Návrh je zameraný na odstránenie konkrétnych aplikačných problémov pri uplatňovaní zákona ako napríklad presnejšia definícia, akým spôsobom sa znevýhodnenie osoby so zdravotným postihnutím, ktorá nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému zapojeniu sa do pracovného prostredia (napríklad autista), bude preukazovať," uvádzajú poslanci v rámci svojho návrhu.

Podľa nich je zároveň potrebné zjednodušiť základný dokument, čo sa týka podmienok prispôsobenia jeho štruktúry pri právnych formách neziskového sektora právnym formám v podnikateľskom sektore.

Aké zmeny novela zákona prinesie?

Má sa znížiť percento zamestnávania mixu znevýhodnených osôb zo súčasných 40% na 30%. Po novom má byť ustanovená aj spodná hranica rozsahu pracovného času pre zamestnaných ľudí.

Zároveň sa má rozšíriť možnosť dosahovať pozitívny sociálny vplyv spoločensky prospešným nájomným bývaním pre zákonom definované skupiny osôb, ak tieto byty sociálny podnik bývania sám nevlastní, ale ich má v prenájme. 

Novinkou má byť aj zavedenie sociálneho informačného systému. Cieľom štátu je zber údajov o registrovaných sociálnych podnikoch, aby boli údaje vždy správne a overiteľné.

 

Zdroj: ETrend.sk

Predchádzajúci článok
Na dcéru musíme dávať neustály pozor a doslova zametať pred ňou cestičku
Nasledujúci článok
„Odňatie asistentov zo špeciálnych škôl je nepochopiteľný krok“