Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Zdravotne znevýhodneným treba podmienky na nezávislý život, hovorí Stavrovská

29.07.2020

Podporovaním sociálnych služieb či kompenzácií je potrebné zdravotne znevýhodneným ľuďom umožniť nezávislý spôsob života.

Zdravotne znevýhodneným treba podmienky na nezávislý život, hovorí Stavrovská

Podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej môže každý človek zdravotne znevýhodneným ľuďom vo svojom okolí pomôcť už len tak, že sa o nich bude zaujímať.

Podporovaním sociálnych služieb či kompenzácií je potrebné zdravotne znevýhodneným ľuďom umožniť nezávislý spôsob života. Súvisí to tiež s mobilitou, právom na rodinný život či na bývanie. „Mali by mať možnosť dostať sa k bezbariérovým bytom. Tiež by aj v štátnych orgánoch mali byť vytvorené podmienky na zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím,“ vyjadrila sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

V komerčných firmách je stále viac takýchto zamestnancov. Problémom je podľa Stavrovskej napríklad to, že mnohé verejné budovy nie sú bezbariérové. „Často to platí napríklad aj pre nemocnice, nemajú vytvorené podmienky napríklad pre ľudí na invalidnom vozíku,“ hovorí o bariérovosti zdravotníckych zariadení.

V krajine máme aj ďalší problém a to je neprístupnosť informácií pre nevidiacich a nepočujúcich. „Od iných krajín sa môžeme učiť napríklad rýchlosti odstraňovania jednotlivých životných bariér. U nás na verejnosti pre neprístupnosť budov aj dopravných prostriedkov stále vidieť málo ľudí so zdravotným postihnutím,“ približuje komisárka.

Podľa nej najurgentnejšie treba zlepšiť vzdelávanie ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli získavať vedomosti a zručnosti, mať špecializáciu na vykonávanie nejakej činnosti a byť tak plnohodnotnými členmi spoločnosti. „V roku 2008 sme so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR boli na výmennom pobyte v Lebenshilfe v Nemecku. Aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím tam boli zamestnateľní a pracovali v chránených dielňach. Okrem toho mali inkluzívne vzdelávanie už v materskej škole,“ vraví Stavrovská. Slovenský školský zákon pritom podľa nej vôbec nepozná pojem inkluzívne vzdelávanie. „Stále sa hovorí len o nejakej integrácii zdravotne znevýhodneného dieťaťa medzi zdravé deti,“ hovorí komisárka.

V oblasti rovnosti pred zákonom je taktiež problém. „Sme jediný zmluvný štát Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom neexistuje podporované rozhodovanie,“ vysvetľuje Stavrovská. Dohovor pritom štátu ukladá povinnosť zabezpečiť podporované rozhodovanie pre ľudí, ktorí majú problém s rozhodovacou právomocou.

Podľa komisárky Stavrovskej môže každý človek zdravotne znevýhodneným ľuďom vo svojom okolí pomôcť tak, že sa o nich bude zaujímať a prijme ich ako plnohodnotných členov spoločnosti. „Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nás vždy poteší, keď sa dozvieme o niekom, kto pomáha človeku so zdravotným postihnutím. Napríklad nám príde podnet od niekoho, kto sa ujal takéhoto človeka, ktorý nemal nikoho, zohnal mu ubytovanie, vybavil invalidný dôchodok a iné,“ poznamenala. Ľudia so zdravotným postihnutím si často nevedia sami pomôcť, nemajú dostatok informácií a nevedia, na koho sa majú obrátiť. „Napríklad jedného pána vyhodili z pobytového zariadenia sociálnych služieb, pretože mu končila zmluva a zariadenie nezabezpečilo ďalšiu kontinuálnu službu. Vyložili ho na autobusovej zastávke a zobrala ho k sebe jedna pani,“ priblížila o zlej skúsenosti komisárka.

Zdroj: Teraz.sk

Predchádzajúci článok
Invalidný rybár spadol z vozíka do rybníka!
Nasledujúci článok
Parahokejistka z Nórska si zastane miesto na ľade i v nemocnici