Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Evidencia vrátených pomôcok a zdvíhacích zariadení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh pomôcky/úrady podľa pracoviska ústredia

Ústredie BRATISLAVA

Ústredie - pracovisko BAN. BYSTRICA

Ústredie - pracovisko ŽILINA

Ústredie - pracovisko KOŠICE

Úrady - spolu

Mechanický vozík, jednoduchý kočík alebo špeciálne upravený kočík

59

41

32

24

156

Elektrický vozík

9

2

1

4

16

Špeciálne upravená stolička

2

0

0

1

3

Načúvací aparát

7

4

2

1

14

Práčka

0

0

0

0

0

Umývačka  riadu

0

0

0

0

0

Mikrovlnná rúra

0

0

0

0

0

Mixér

0

0

0

0

0

Elektrický krájač alebo nôž

0

0

0

0

0

Kuchynská váha s hlasovým výstupom

4

0

0

0

4

Indikátor svetla

0

0

0

0

0

Časť špeciálneho kuchynského riadu

0

0

0

0

0

Predmet na uľahčenie úkonov sebaobsluhy (napríklad - pomôcka na obliekanie, podávač, držiak kľúčov, otvárač dverí, ergonomická úchytka na tužku, pomôcka na písanie, skracovač do vane)

0

0

0

0

0

Indikátor hladiny

3

1

3

1

8

Lekársky teplomer s hlasovým výstupom

0

0

1

0

1

Súprava na umývanie vlasov pre imobilných

0

0

0

0

0

Indikátor farieb

1

1

1

2

5

Hovoriaci identifikátor etikiet

1

0

0

0

1

Slepecké hodinky hmatové

2

0

0

2

4

Slepecké hodinky s hlasovým výstupom

0

0

1

1

2

Budík s hlasovým výstupom

3

1

3

3

10

Vibračno-zábleskový budík alebo vibračné náramkové hodinky

2

0

0

0

2

Signalizačné zariadenie (napr. senzory, centrálna jednotka, signalizátor prenosný alebo stabilný)

13

2

4

3

22

Špeciálne zariadenie na prenos zvuku (samostatné bezdrôtové zariadenie alebo doplnkové zariadenie k načúvaciemu aparátu)

52

10

15

25

102

Kalkulačka s hlasovým výstupom

0

0

0

0

0

Mobilný telefón (bežný mobilný telefón, alebo mobilný telefón s operačným systémom umožňujúcim použitie špeciálneho programu)

1

4

3

2

10

Písací telefón

0

0

0

0

0

Špeciálny telefón

2

0

1

2

5

Telefón pre nedoslýchavých

9

1

0

2

12

Úchytka na telefónne slúchadlo

0

0

0

0

0

Bezdrôtový headset k telefonovaniu z mobilného telefónu

0

0

0

0

0

Zosilňovač pre mobilné telefóny s indukčnou slučkou alebo so slúchadlami

0

0

1

0

1

Fax

0

0

0

0

0

Písací stroj na Braillovo písmo

1

0

0

0

1

Kancelársky písací stroj

0

0

0

0

0

Tyflonavigátor

0

0

0

0

0

Tyflosonar

0

0

0

0

0

Povelový vysielač

0

0

0

0

0

Audio prehrávač (napríklad rádiomagnetofón, CD prehrávač, MP3 prehrávač alebo audio zostava)

3

0

3

2

8

Televízny prijímač s teletextom

0

2

0

1

3

DVD rekordér s funkciou nahrávania

0

0

0

1

1

Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníh

0

0

0

0

0

Hlasový záznamník (napríklad diktafón, digitálny hlasový záznamník alebo hlasový organizér)

0

0

1

2

3

Špeciálny aplikačný program (napríklad hovoriaci program na využitie GPS systému na orientáciu, na prehrávač digitalizovaných kníh, program na hlasové sprístupnenie displeja telefónu alebo digitálneho personálneho mobilného asistenta DPA, handheld)

1

2

1

1

5

Špeciálny zápisník pre nevidiacich (s hlasovým výstupom alebo s kombináciou hmatového a hlasového výstupu)

0

0

0

0

0

Stolový alebo prenosný osobný počítač

1

1

3

4

9

Špeciálny program (program na hlasový výstup, headmaster)

1

0

1

0

2

Scanner s programom na optické rozpoznávanie písma (OCR)

0

0

0

1

1

Tlačiareň

2

0

0

3

5

Tlačiareň na slepecké Braillovo písmo

0

0

0

1

1

Hmatový displej

0

0

0

1

1

Lupa (nie elektronická)

1

0

5

1

7

Elektronická čítacia lupa stolová

5

2

3

0

10

Elektronická čítacia lupa prenosná

17

10

7

10

44

Prenosná kúpacia vaňa

1

14

1

5

21

Suché chemické WC

0

4

0

0

4

Krauler

0

0

0

0

0

Doska na presun

0

0

0

0

0

Špeciálna sedačka, sedadlo, autosedačka, stabilizačné upínacie a bezpečnostné pásy

9

3

3

6

21

Kolieskový schodolez

10

3

1

1

15

Pásový schodolez

46

21

15

14

96

Stoličkový výťah

61

24

18

25

128

Stropný zdvihák

26

29

19

19

93

Šikmá schodisková plošina

54

17

21

20

112

Zdvíhacia plošina

7

3

3

6

19

Šikmá schodisková sedačka

1

2

 

2

5

Schodisková sedačka

 

5

 

 

5

Elektrický schodolez - skladací IQ 55632

1

 

 

 

1

Parapódium

1

 

 

 

1

Scalamobil

1

 

 

 

1

Nájazdové lyžiny pre vozík /pár

 

 

1

 

1

Nájazdová rampa

 

 

1

 

1

Prenosné zdvíhacie  zariadenie Ma Menu

Služby

Banner