Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Evidencia vrátených pomôcok k 30.06.2016

 

 

 

 

 

 

Ústredie práce, soc. vecí a rodiny

 

 

 

 

Druh pomôcky/pracovisko ústredia

Ústredie BRATISLAVA

Ústredie - pracovisko BAN. BYSTRICA

Ústredie - pracovisko ŽILINA

Ústredie - pracovisko KOŠICE

Ústredie - spolu

Mechanický vozík, jednoduchý kočík alebo špeciálne upravený kočík

47

38

28

35

148

Elektrický vozík

8

1

5

2

16

Špeciálne upravená stolička

2

0

0

0

2

Načúvací aparát

7

4

2

1

14

Práčka

0

0

0

0

0

Umývačka  riadu

0

0

0

0

0

Mikrovlnná rúra

0

0

0

0

0

Mixér

1

0

0

0

1

Elektrický krájač alebo nôž

0

0

0

0

0

Kuchynská váha s hlasovým výstupom

4

0

0

1

5

Indikátor svetla

0

0

0

0

0

Časť špeciálneho kuchynského riadu

0

0

0

0

0

Predmet na uľahčenie úkonov sebaobsluhy (napríklad - pomôcka na obliekanie, podávač, držiak kľúčov, otvárač dverí, ergonomická úchytka na tužku, pomôcka na písanie, skracovač do vane)

0

0

0

0

0

Indikátor hladiny

3

1

3

2

9

Lekársky teplomer s hlasovým výstupom

0

0

1

0

1

Súprava na umývanie vlasov pre imobilných

0

0

0

0

0

Indikátor farieb

1

1

1

2

5

Hovoriaci identifikátor etikiet

1

0

0

0

1

Slepecké hodinky hmatové

2

0

0

2

4

Slepecké hodinky s hlasovým výstupom

0

0

1

1

2

Budík s hlasovým výstupom

3

1

3

4

11

Vibračno-zábleskový budík alebo vibračné náramkové hodinky

2

0

0

0

2

Signalizačné zariadenie (napr. senzory, centrálna jednotka, signalizátor prenosný alebo stabilný)

9

2

5

3

19

Špeciálne zariadenie na prenos zvuku (samostatné bezdrôtové zariadenie alebo doplnkové zariadenie k načúvaciemu aparátu)

36

8

15

19

78

Kalkulačka s hlasovým výstupom

0

0

1

0

1

Mobilný telefón (bežný mobilný telefón, alebo mobilný telefón s operačným systémom umožňujúcim použitie špeciálneho programu)

1

4

2

1

8

Písací telefón

0

0

0

0

0

Špeciálny telefón

2

0

1

4

7

Telefón pre nedoslýchavých

7

1

0

1

9

Úchytka na telefónne slúchadlo

0

0

0

0

0

Bezdrôtový headset k telefonovaniu z mobilného telefónu

0

0

0

0

0

Zosilňovač pre mobilné telefóny s indukčnou slučkou alebo so slúchadlami

0

0

1

0

1

Fax

0

0

0

0

0

Písací stroj na Braillovo písmo

1

0

0

0

1

Kancelársky písací stroj

0

0

0

0

0

Tyflonavigátor

0

0

0

0

0

Tyflosonar

0

0

0

0

0

Povelový vysielač

0

0

0

0

0

Audio prehrávač (napríklad rádiomagnetofón, CD prehrávač, MP3 prehrávač alebo audio zostava)

3

0

3

3

9

Televízny prijímač s teletextom

0

2

0

1

3

DVD rekordér s funkciou nahrávania

0

0

0

1

1

Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníh

0

0

0

0

0

Hlasový záznamník (napríklad diktafón, digitálny hlasový záznamník alebo hlasový organizér)

0

0

1

2

3

Špeciálny aplikačný program (napríklad hovoriaci program na využitie GPS systému na orientáciu, na prehrávač digitalizovaných kníh, program na hlasové sprístupnenie displeja telefónu alebo digitálneho personálneho mobilného asistenta DPA, handheld)

0

2

1

0

3

Špeciálny zápisník pre nevidiacich (s hlasovým výstupom alebo s kombináciou hmatového a hlasového výstupu)

0

0

0

0

0

Stolový alebo prenosný osobný počítač

3

0

2

3

8

Špeciálny program (program na hlasový výstup, headmaster)

1

1

1

0

3

Scanner s programom na optické rozpoznávanie písma (OCR)

0

0

0

2

2

Tlačiareň

2

0

0

2

4

Tlačiareň na slepecké Braillovo písmo

0

0

0

1

1

Hmatový displej

0

0

0

1

1

Lupa (nie elektronická)

2

3

4

1

10

Elektronická čítacia lupa stolová

8

0

3

0

11

Elektronická čítacia lupa prenosná

16

5

4

6

31

Prenosná kúpacia vaňa

1

14

2

5

22

Suché chemické WC

0

5

0

0

5

Krauler

0

0

0

0

0

Doska na presun

0

0

0

0

0

Špeciálna sedačka, sedadlo, autosedačka, stabilizačné upínacie a bezpečnostné pásy

5

4

3

5

17

Kolieskový schodolez

8

3

0

5

16

Pásový schodolez

34

21

19

23

97

Stoličkový výťah

42

16

19

20

97

Stropný zdvihák

23

16

10

21

70

Šikmá schodisková plošina

43

11

14

15

83

Zdvíhacia plošina

7

2

2

5

16

Šikma schodisková sedačka

1

 

 

3

4

Schodisková sedačka

 

3

 

 

 

Nájazdové lyžiny pre vozík /pár

 

 

1

 

 

Nájazdová rampa

 

 

1

 

1

Prenosné zdvihacie  zariadenie Magnetik

 

 

 

1

1

Elektrický pojazdný zdvihák

 

1

 

 

 

Mobilný zdvihák

1

 

1

 

2

Kazeta k strop. Zdviháku

 

 

 

 

0

Schodolez Trepenkuli

 

 

 

1

1

Audioport A 200

 

 

 

1

1

Freeport 820

 

 

 

3

3

Osobná váha s hlasovým výstupom

 

 

2

1

3

Telefónny prístroj pre slabozrakých

 

 

1

 

1

Telefón  pre nevidiacich

3

 

 

 

3

Skladacia palica biela

 

 

1

 

1

Hovoriaci časový prístroj

1

 

 

 

 

 

Menu

Služby

Banner